KOLLEGER: Husøkonom på Quality Hotel Panorama, Lisbeth Groven, sammen med Hodan fra Somalia. Hun er ansatt på hotellet etter å ha vært med i INN-prosjektet.
KOLLEGER: Husøkonom på Quality Hotel Panorama, Lisbeth Groven, sammen med Hodan fra Somalia. Hun er ansatt på hotellet etter å ha vært med i INN-prosjektet.

Hoteller får flere innvandrere i arbeid

Prosjekt i Trondheim gir gode resultater.

Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim (INN) samarbeider med Rica- og Choice-hoteller om praksis for deltakere i introduksjonsprogrammet. Det ble opprettet en egen «hotellklasse» på voksenopplæringen spesielt tilpasset deltakerne som har hotellpraksis. Det skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på sine nettsider.

INN har arbeidet systematisk og effektivt med arbeidspraksis som satsningsområde siden 2009. Det har blitt satset på både systematisering og organisering av det interne praksisarbeidet, samarbeidsavtaler med private og offentlige aktører i arbeidslivet samt på kvalitet og oppfølging av både arbeidsgiver og praksiskandidat.

Den systematiske satsningen har båret frukter, og INN har i dag fått en posisjon der de kontaktes av arbeidsgivere for rekruttering av arbeidskraft.

I 2012 var det flere som gikk over til lønnet arbeid enn året før. To av fem deltakere i hotellpraksis ved Rica ble ansatt. Av 16 deltakere som fullførte praksisperioden ved Choice fikk 13 tilkallingskontrakt, mens en fikk fast stilling.

Til toppen