GJENBRUK: Middagstid ombord på MS Trollfjord.

Matavfall tilbake på tallerkenen

Genial sirkulær økonomi.

Hurtigruten har lansert et nytt prosjekt for å redusere matsvinnet på sine skip:  matavfallet på alle de sju rutegående skipene blir samlet opp og fraktet til en kompostreaktor på havnen i Stamsund i Lofoten, der det konverteres til kompost innen 24 timer. Komposten transporteres deretter til Myklevik Gård i Lofoten, hvor den benyttes som gjødsel for å dyrke grønnsaker – som igjen ender opp på en tallerken om bord på et Hurtigruten-skip.

Hurtigruten utenfor Stamsund.

Ringen er sluttet, og basert på prinsippene for sirkulærøkonomi kan Hurtigrutens avfall altså brukes for å støtte lokal matproduksjon, som igjen inngår i Hurtigrutens strategi om å benytte kortreist mat og å samarbeide nært med lokalsamfunn langs hele kysten.

- For oss i Hurtigruten er det viktig å kunne bidra til å fremme mer bærekraftig produksjon og forbruk, og å minimere vår innvirkning på naturen samtidig som vi tilbyr enestående opplevelser til gjestene våre. Seilingene våre medfører en belastning på miljøet og farvannene vi opererer i, og vi forplikter oss til å ta aktive skritt for å minimere det økologiske fotavtrykket vårt, sier administrerende direktør Hedda Felin.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hurtigruten, Myklevik gård og Stamsund Skipsekspedisjon, støttet av SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Vestvågøy kommune.

 Fra gård til skip til gård

Komposteringsprosjektet starter med sortering av matavfall om bord på alle Hurtigrutens kystruteskip som går i helårsrute langs norskekysten. Matavfallet samles og transporteres til Stamsund havn, ett av de faste anløpene på kystruten, hvor det plasseres i en spesialdesignet kompostreaktor. Maskinen konverterer effektivt matavfallet til kompost innen 24 timer.

Komposten transporteres deretter til Myklevik Gård i Lofoten, hvor den benyttes som gjødsel for å dyrke grønnsaker – som igjen ender opp på en tallerken om bord på et Hurtigruten-skip. Ringen er sluttet, og basert på prinsippene for sirkulærøkonomi kan Hurtigrutens avfall altså brukes for å støtte lokal matproduksjon, som igjen inngår i Hurtigrutens strategi om å benytte kortreist mat og å samarbeide nært med lokalsamfunn langs hele kysten.

Etter fem års dedikert innsats har Hurtigruten allerede betydelig redusert sitt matsvinn, fra 261 gram per gjest i 2019 til 66 gram per gjest i 2023.

- Vårt mål er å redusere matsvinnet til praktisk talt null gram per gjest. Gjennom innovasjon og samarbeid med lokale produsenter ønsker vi å være en pådriver for en mer bærekraftig fremtid innen reiselivet, sier André Pettersen, konserndirektør for produkt og hotell i Hurtigruten.

Pettersen forklarer at Hurtigrutens matkonsept, Norway’s Coastal Kitchen, baserer seg på tre prinsipper; å redusere, å gjenbruke og å resirkulere. Denne strategien innebærer å minimere forbruk gjennom metoder som mindre porsjonsstørrelser for å unngå unødvendig matavfall (redusere), gjenbruke rester i stedet for å kaste dem (gjenbruke). Nå fullføres sirkelen ved å konvertere matavfall til gjødsel for dyrking av grønnsaker brukt i egne menyer (resirkulere).

 Ringvirkninger

Som en del av tiltaket vil Hurtigruten gjøre grep for også å øke bevisstheten blant både gjester og ansatte rundt viktigheten av å redusere matsvinn. Ved å gjøre engasjerende kommunikasjon og interaktive opplevelser rundt temaet til en integrert del av aktivitetene om bord på skipene, håper Hurtigruten at de kan inspirere gjestene til å ha et mer bevisst forhold til matsvinn og egen atferd – ikke bare om bord på Hurtigrutens skip.

I tillegg til grepene som gjøres om bord på egne skip, har Hurtigruten skarpt fokus på samarbeid med lokalsamfunn og lokale aktører, slik at man kan dele gode løsninger og støtte initiativer som fremmer bærekraftige matprosjekter og lokal sirkulærøkonomi langs kysten. Matsvinn er bare en del av ansvarlig produksjon og forbruk, det handler også i høy grad om hvor og hvordan maten blir produsert. 80 % av maten som serveres på Hurtigruten er lokal, 50 lokale produsenter leverer til flåtens kjøkken og ellers benyttes rundt 250 lokale leverandører.

- Gjennom denne tilnærmingen har vi ikke bare ambisjoner om å redusere Hurtigrutens miljøavtrykk, men også være en sterk bidragsyter til en kultur for bærekraft som vil vare i generasjoner, sier André Pettersen i Hurtigruten.

- Det ligger mye hardt arbeid i å produsere mat, derfor er det givende å være en del av et sirkulært prosjekt der minimalt med matavfall forsvinner ut av næringskjeden. Jeg har vokst opp med Hurtigrutens daglige ankomster i Stamsund og synes det er ekstra stas at vi nå samarbeider om dette prosjektet. Jeg tror vi sammen kan vise andre aktører at det ikke bare er mulig å redusere matsvinnet, men at matavfallet også er en ressurs, sier Gisle Normann Melhus på Myklevik Gård.

Powered by Labrador CMS