Kjente bransjefjes i Utstillerkomiteen for UMAMI Arena 2025. Nå skal de videreutvikle bransjens egen møteplass. Foto: Umami Arena.

«Umulig å ta tak i hvis vi jobber isolert»

Slik skal bransjefremgangen akselereres. 

– Vi skal styrke mulighetene for samarbeid og etablering av nye partnerskap. Det er derfor «partnerskap» blir tema for Umami Arena 2025 - for å bidra til å akselerere bransjefremgang, forteller Torill Engelberg.

Individuell styrke, kollektiv gevinst

Bransjen står overfor en rekke utfordringer som er umulige å ta tak i hvis vi jobber isolert.

- Ingen kan møte klimautfordringen alene, styrke handlekraften og selvforsyningsgraden, tiltrekke neste generasjons talenter, eller optimalisere verdikjedene, - uten de riktige partnerne. Men sammen, ved å utnytte våre individuelle styrker i partnerskap, kan vi oppnå virkelig ambisiøse mål.

Umami Arena 2025 vil være en plattform for å muliggjøre den fremgangen, sier Torill Engelberg, direktør for Umami Arena.

På arenaen vil vi både i utstillingen og i programmet legge til rette for mer kunnskapsdeling og relasjonsbygging på tvers av mat- og måltidsbransjen.

 Bygger på suksess

Kraften til å ta Norge videre var hovedtema for Umami Arena 2023, og det innenfor skaperkraft, arbeidskraft og bærekraft. Tre kraftfulle retninger som viser at samspill og nye samarbeidsformer er avgjørende for å finne de beste løsningene for å kunne løfte bransjen videre.

- Gjennom samarbeid kan utfordringer snus til muligheter som gir potensiale for inntjening og bærekraftig vekst, sier Engelberg.

- Partnerskap er også en viktig forutsetning for å kunne skape bransjens viktigste møteplass, forteller Torill Engelberg.

Vær en del av fremgangen

- Når vi på Umami Arena 2025 kraftsamler bransjen, skal vi tilrettelegge for mer kunnskapsdeling og relasjonsbygging på arenaen. Slik skal vi inspirere til og styrke mulighetene for samarbeid og etablering av nye partnerskap.

 – Vi vil oppmuntre deltakerne til å se på tvers av sektorer, på tvers av selskaper, på tvers av bransjer og på tvers av landegrenser for å finne talentene, kompetansen, teknologien og tjenestene som kan skape ambisjonene for langsiktig suksess.

– Vi er i dette sammen, og vi ønsker å invitere alle – fra store merkevarer til lokale leverandører og produsenter, både nasjonale og internasjonale aktører – til å engasjere seg og være en del av løsningen. Jeg tror vi alle kan tjene på dette. Det må vi faktisk, avslutter Engelberg.

Powered by Labrador CMS