NY KURS: – Vi ønsker å gi dem som har fagbrev mulighet til å søke seg inn direkte inn på høyere utdanning, sier Truls Engstrøm (t.h.). Her sammen med Gisle Steffensen på besøk på Sola strandhotell.
NY KURS: – Vi ønsker å gi dem som har fagbrev mulighet til å søke seg inn direkte inn på høyere utdanning, sier Truls Engstrøm (t.h.). Her sammen med Gisle Steffensen på besøk på Sola strandhotell.

Ny vei til å bli hotelleder

Snart kan kokker, servitører og andre med relevant fagbrev søke seg direkte inn på hotelleder-utdanning ved Universitetet i Stavanger.    

Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger (UiS) har fått grønt lys fra Kunnskapsdepartementet for å starte opp bachelor i hotelledelse via y-veien. Ingen andre utdanningsinstitusjoner har det samme tilbudet.

– Kandidater med både fagbrev og en lederutdanning er gull verdt for hotell- og restaurantnæringen. Dette er fantastiske nyheter og resultat av flere års systematisk arbeid, sier Truls Engstrøm, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, UiS, i en pressemelding.

En suksess

Ordningen med yrkesfaglig vei, eller y-vei, til høyere utdanning startet opprinnelig opp for å bedre rekrutteringen til ingeniørutdanningene. Ordningen viste seg å bli en suksess, studentene som ble tatt opp via y-veien gjorde det svært godt.

Etter hvert har flere y-veistudier kommet til. Bachelor i hotelledelse via y-veien ved UiS blir det første studiet av slaget i landet innen restaurant- og hotellfag.

Med en bachelor i hotelledelse kan du arbeide som leder og mellomleder i hotell-, restaurant-, vertskaps- og andre servicevirksomheter.

– Etterspurt og etterlengtet

– Dette tilbudet har vi kjempet for. Studietilbudet er etterspurt og etterlengtet blant ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge NHO Reiseliv.

Norsk hotellhøgskole ved UiS har i samarbeid med NHO Reiseliv og hotell- og restaurantbransjen arbeidet for opprettelsen av studiet i fire år.

Fra kokk til hotelleder

Bachelor i hotelledelse via y-veien vil starte opp fra høsten 2015 og retter seg mot søkere med fagbrev eller svennebrev som institusjonskokk eller kokk, servitør, baker, butikkslakter, fagarbeider i industriell produksjon, kjøttskjærer, konditor, pølsemaker, sjømathandler, fagarbeider i sjømatproduksjon eller slakter.

Fagbrev som springbrett

– Det er veldig bra at det nå blir mulig å bruke fagbrev som et springbrett til høyere utdanning innen hotelledelse, sier Stian Nilsen, opplæringskonsulent i Lærlingekompaniet Rogaland.

UiS tilbyr fra før av bachelor i hotelledelse for søkere med studiekompetanse. Studieløpet for søkere som skal ta y-veien vil være omtrent likt. Studentene som tar y-veien slipper å ta noen av de bransjespesifikke fagene siden det er kompetanse de allerede har. I stedet tar de engelsk, norsk og matematikk.

– Regjeringen er positiv til at folk med fagbrev får tilgang til et spesielt tilrettelagt studietilbud slik at de kan ta en bachelorgrad. Vi har nå godkjent Universitet i Stavangers søknad om y-veien for hotelledelse og er spente på hvilke resultater dette vil gi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen