Store forventninger til regionale verneombud

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Denne høsten trer ordningen med regionale verneombud i kraft, og 12 stillinger lyses ut i disse dager.

Ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold trer i kraft nå i høst. Dette er et av myndighetenes tiltak mot sosial dumping.

 

Sosial dumping

– Målet er å heve arbeidsmiljøstandarden i virksomheter med dårlige arbeidsmiljøforhold, særlig i små- og mellomstore bedrifter, og på denne måten forebygge sosial dumping, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen i en pressemelding.

Den landsdekkende rekrutteringen av regionale verneombud (RVO) er igang, og i alt blir tolv stillinger som regionale verneombud lyst ut i disse dager. De blir ansatt i Arbeidstilsynet, men vil arbeide uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Verneombudene skal oppsøke bedrifter innen hotell, restaurant og renhold i hele landet.

 

Bedriftene betaler

– Vi har store forventinger til de regionale verneombudene og deres viktige rolle i disse tre utsatte bransjene, sier Ingrid Finboe Svendsen.

I løpet av september vil alle virksomheter i de tre bransjene få tilsendt en faktura. Ordningen finansieres ved at bedriftene må betale 0,065 % av samlede lønnskostnader. Det er partene i bransjen ved LO og NHO og myndighetene som styrer ordningen med regionale verneombud.

 

Viktig jobb for bedre HMS-arbeid

Ordningen med regionale verneombud ble innført for bygg og anlegg allerede i 1981. En undersøkelse som Arbeidsdepartementet gjennomførte i 2007, viser bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og forebygge skader og ulykker.

Teaser:

Denne høsten trer ordningen med regionale verneombud i kraft, og 12 stillinger lyses ut i disse dager.

Main Image:
Thumbnail Image: