Økoturisme – som skapt for Norge

Publisert Sist oppdatert

Lone Lamark. Foto: GRIP

Innlegg av Lone Lamark, rådgiver i GRIP

For intet mindre vil vel være godt nok når landet med fjordene skal forsvare sin posisjon som et av verdens beste naturreisemål? Prosjektet, som er treårig, er støttet av Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Ofte er det reiser til fjerne himmelstrøk som Afrika og Sør Amerika man først tenker på når man hører ordet økoturisme. Men økoturisme handler ikke om sted. Det handler om hvordan. Det handler om hvordan man reiser som turist, og det handler om hvordan man driver sin reiselivsbedrift. Det handler om naturopplevelser, om autentiske møter med norsk kultur og om de reiseopplevelser man aldri glemmer. Samtidig handler det om å vise omtanke for naturen, demonstrere høy miljøbevissthet både som gjest og som vert og om å være opptatt av å formidle det ekte. Til slutt handler det om gjester som får noe mer enn de forventer og som får muligheten til å ta litt ansvar for at opplevelsen vil kunne finnes der når deres oldebarn skal velge sin ferieopplevelse en gang i fremtiden.

Betegnelsen Økoturisme har eksistert i verden i cirka 20 år og blir brukt om bevisste reisende og naturbaserte opplevelser i alle verdensdeler. Økoturismen har til tider blitt kritisert for mangel på krav til bedriftene og mangel på retningslinjer for hva som egentlig er den ”riktige økoturismen”. Men så kom FNs Økoturismeår 2002. Tusenvis av mennesker fra reiselivsnæring, myndigheter og organisasjoner var med i diskusjoner rundt om på hele kloden om hvordan fremtidens økoturisme skulle være. På FN-konferansen om økoturisme i Quebec i 2002 deltok hele 1167 mennesker fra 132 land.

I dag finnes det en ramme for hva økoturismen skal være. FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen har kommet med globale, overordnede prinsipper for økoturisme og flere nye land er i ferd med å utvikle nasjonale retningslinjer og sertifiseringsordninger som følger opp disse prinsippene. Australia og Sverige var blant de første. Når vi nå er i gang med å utvikle et norsk konsept for økoturisme, så tar også vi del i det internasjonale arbeidet med å styrke økoturismen som en kjent, global merkevare. Da må vi vise verden at ”økoturisme på norsk” er topp opplevelse og kvalitet, en udiskutabel miljøprofil og særdeles gode formidlere. Vi må bruke begrepet med stolthet og bidra til å gi økoturismen et klart og tydelig budskap.

“Økoturisme er ansvarlig reising til naturområder

som ivaretar hensynet til miljø

og som bidrar til å forbedre livskvaliteten

for lokalbefolkningen'

Den Internasjonale Økoturismeforeningen

En økoturismebedrift skal alltid

1. tilby naturbaserte opplevelser

2. bidra aktivt til natur- og kulturvern

3. ta hensyn til den lokale kulturen

4. tjene lokalsamfunnet

5. inneholde et læringskonsept som formidler kunnskap om natur, miljø og lokal kultur

6. ha en høy miljøprofil og alltid sørge for å påvirke natur, kultur og miljø minst mulig

I det nasjonale økoturismeprosjektet skal de norske retningslinjene på plass. Dette blir konkrete retningslinjer som skal hjelpe den enkelte bedrift med å bygge opp økoturisme-opplevelser i verdensklasse. Fra neste år blir det mulig for norske reiselivsbedrifter å være med i et nasjonalt økoturisme-nettverk. Etterhvert blir det kurs og seminarer som skal støtte bedriftene i arbeidet med å leve opp til en norsk økoturismestandard.

En nasjonal godkjenningsordning blir noe å strekke seg etter for bedriftene! Samtidig vil en sertifiseringsordning hjelpe markedet å skille ”økoturisme-bedriften” fra de som ”bare” tilbyr opplevelser i naturen uten å legge spesiell vekt på miljø.

Markedsutvikling i samarbeid med Innovasjon Norge blir en viktig del av prosjektet. I England og Tyskland er det nå etablert nettbaserte reisebyrå som selger ”ansvarlige” reiselivsopplevelser med høy miljøprofil. Dette vil kunne være en interessant nisje for norske økoturismebedrifter. Et eksempel er responsibletravel.com

Men hvem passer økoturismen for?

Som oftest dreier økoturisme seg om småskala reiseliv, individuelle turister eller små grupper. Med storslagen natur, høy miljøprofil i markedets bevissthet og god plass har vi et godt utgangspunkt. Norsk reiseliv er i stor grad naturbasert, småskala og godt forankret i lokalsamfunnet, - noe som er viktige prinsipper for økoturismen. Men når Norge først satser på økoturisme, så må vi være blant de beste – for det forventer markedet av oss!

Målgruppen vil være reiselivsaktører som tilbyr naturbaserte opplevelser og som ønsker å drive sine virksomheter på en miljømessig god måte, enten man tilbyr elverafting, skiturer, gårdsturisme med økologisk meny eller driver fjellhotell med guidede fotturer.

For de spesielle overnattingsbedriftene med høy fokus på naturopplevelse og lokal kultur vil økoturisme være en ny mulighet. Men det er ikke alle norske hotellbedrifter som vil finne seg til rette i økoturismen. For disse finnes det andre miljømerkingsmuligheter som passer bedre: Svanemerket, EU-blomsten og Miljøfyrtårn i tillegg til ISO 14001 og EMAS. Hva man velger kommer først og fremst an på marked, men også type bedrift og hvor langt man er kommet i å inkludere miljø i den daglige driften. For større hoteller og turoperatører vil en økoturismesertifisering uansett gjøre valget enklere når man skal finne leverandører til naturbaserte opplevelser for egne kunder. For økoturisme handler både om god kvalitet og om høy miljøstandard – og i dag er jo det gjerne to sider av samme sak.

Et miljømerke er mest av alt en måte å fortelle kundene at ”vi bryr oss om miljøet og gjør det vi kan for å belaste naturen minst mulig”. Nettstedet Greenhotels.no, som er drevet av GRIP, gir en samlet oversikt over miljømerkede overnattingsbedrifter i Norge.

Norge har potensial til å bli ett av verdens fremste land for økoturisme-opplevelser! Natur, kultur og miljø er i vinden som aldri før i internasjonalt reiseliv. Naturbasert turisme er den delen av reiselivet som vokser raskest, samtidig som internasjonale trender viser at våre markeder blir mer og mer miljøbevisste og opptatte av å være gode turister. Dette betyr nye muligheter for de i næringen som appellerer til de mer miljø- og kvalitetsbevisste turistene, med sans for flotte naturopplevelser og autentiske møter med vår kultur. At vi nå knytter oss opp til det internasjonalt kjente begrepet økoturisme, og vil bidra til å fylle dette med god kvalitet og en tydelig miljøprofil, skal gjøre det lettere for markedet å finne nettopp de gode miljøbedriftene. De beste økoturismebedriftene i verden – hvis næringen vil det!


*GRIP – stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk - ble stiftet av Miljøverndepartementet i 1992 for bistå private og offentlige virksomheter med å utnytte de mulighetene som ligger i miljøutfordringene. GRIP har samarbeidet med reiselivsnæringen siden 1995. For mer informasjon se www.grip.no/reiseliv

Thumbnail Image: