Avtaleslurv kan ramme begge parter

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Mange slurver med arbeidskontraktene når ungdom skal ansettes som sommervikarer. Dette kan gå ut over så vel arbeidstaker som arbeidsgiver. 

 

– Manglende eller mangelfulle arbeidsavtaler forekommer ganske ofte når dreier seg om sommerjobber, sier Jens Kristian Johansen, ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Grette.

Uklare kontrakter innebærer en risiko for vikarene, men å gjøre avtalen muntlig og uformell kan også få negative konsekvenser for arbeidsgiveren. 

- Hvis det for eksempel ikke er avtalt noen sluttdato og vikaren ikke er enig i at han skal slutte, kan arbeidsgiver havne i trøbbel, sier Johansen. 

Temaene som oftest fører til konflikt hvis ikke ting er avklart på forhånd er feriepenger, kompensasjon for overtid, spørsmål om pauser og hviletid samt rett til sykepenger.

 

Trenger ikke vente på feriepenger

– Noen tror kanskje det kan være smart å gjøre det muntlig og uformelt. Men hvis det for eksempel ikke er avtalt noen sluttdato og vikaren ikke er enig i at han skal slutte, kan arbeidsgiver havne i trøbbel.

Feriepenger, kompensasjon for overtid, spørsmål om pauser og hviletid samt rett til sykepenger, er temaene som oftest fører til konflikt når ting ikke er avklart på forhånd.

– For eksempel er det ikke alle som er klar over at feriepenger kommer i tillegg til lønnen og skal utbetales når arbeidsforholdet avsluttes. En sommervikar trenger ikke vente på feriepengene til neste år, som i et kontinuerig arbeidsforhold, sier Johansen.

 

Sjekker bedrifter

LO har en egen telefontjeneste for sommerjobbing og har de siste årene hatt sommerpatruljer som besøker bedrifter og sjekker om avtaler og arbeidsforhold er i orden.

– Telefontjenesten åpner 10. juni og bemannes av to peroner. Erfaringsmessig vet vi at det kommer mange henvendelser fra ungdom, foreldre og andre interesserte, sier Olav Andresen, ungdomsrådgiver i LO.

To uker senere setter sommerpatruljen i gang. 600 tillitsvalgte er engasjert i denne dugnaden, som pågår i tre uker, til 13. juli. Ifjor ble 5575 bedrifter besøkt. Resultatene var ikke så gode som ønskelig.

– I 20 prosent av bedriftene fant vi brudd på avtaleverk, arbeidsmiljølov eller andre lover. Antall brudd økte med nær fire prosent fra året før, sier Andresen.

Halvparten av lovbruddene var knyttet til manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter. Brudd på reglene om arbeidstid og overtid var også utbredt.

 

Krav på hviletid

– Som for andre arbeidstakere skal ikke arbeidstiden være på mer enn ni timer om dagen og 40 timer i uken normalt sett, og det skal ikke være mer overtid enn loven tillater. For de yngste vikarene gjelder egne bestemmelser om enda kortere arbeidstid, sier Jens Kristian Johansen i Grette.

Reglene om sammenhengende fritid mellom arbeidsdagene er strengere for ungdom enn voksne.

– For voksne arbeidstakere kreves det 11 timer hviletid. For ungdom under 18 år er kravet 14 timer, samt normalt sett to døgns sammenhengende hvile i uken.

Unge sommervikarer kan heller ikke gjøre alle typer arbeid.

– Barn under 13 år kan man i utgangspunktet ikke ansette i det hele tatt. Ungdom under 15 skal kun settes til lett arbeid som ikke medfører særlig risiko. Helt opp til 18 år gjelder restriksjoner for farlige jobber knyttet til tungt maskineri og kjemikalier, sier Johansen.

Teaser:

Mange slurver med arbeidskontraktene når ungdom skal ansettes som sommervikarer. Dette kan gå ut over så vel arbeidstaker som arbeidsgiver. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
(Illustrasjonsfoto)