Veien ut

Publisert Sist oppdatert

 ,
Slik skal de etterlysende markeringene se ut når lyset ikke er på.

 ,

 ,

 ,

Merking av rømningsvei i bygg er ikke noe nytt. Nå er regelen at alle bygg i brannklasse fem og seks skal merkes bokstavelig talt fra den inneste krok og helt til ytterdøra med nye standardiserte skilt.

Bakgrunnen for standardiseringen er at man vil ha en enhetlig utforming og design på skilt og ledesystem, samt bruke visuelle komponenter. Brannklassene fem og seks omfatter alle overnattingssteder som hoteller, institusjoner, sykehus osv. Kravet om standardisering kan gjelde for bygninger i andre risikoklasser, f. eks: boligblokker, bygårder, leiegårder, kontorbygg, kjøpesenter, idrettsanlegg, bygg med funkjonsendringer, garasjeanlegg o.a. Ledesystemer kan unnlates om det kan dokumenteres at røyk ikke kommer til i rømningsveiene.

Etterlysende ledesystemer

Det er flere måter å oppnå korrekt brannmerking av et bygg. I etterlysende skilt lades og utlades pigmentene i det «uendelige», og skiltene har derfor mange års levetid.

– Til ladning av denne type skilt behøver man ikke strømtilkobling. Det lades av dagslys og normal belysning. I helt ekstreme tilfeller kan faktisk også et stearinlys lade skiltet, forteller daglig leder i Safe Deck Norge, Torfinn Nordli.

Skiltene er flammetestet med mykningspunkt 85 C og smelter uten å brenne eller dryppe. Fargen falmer ikke, og skiltene rengjøres med vanlige, (ikke sterke) rengjøringsmidler.

– For hoteller eller andre bygg hvor man er opptatt av det estetiske har vi utviklet penere skilt montert på for eksempel børstet stål, sier han.

Skiltingens luminans avhenger alltid av ladelysets styrke og type på det stedet skiltet henger, men de produktene som finnes på markedet i dag tilfredsstiller alle krav om etterlysets lengde og styrke.

Riktig merking

Det skal lages en rømningsplan og branninstruks for bygget, denne henges opp på lett synlig sted. Exit-skilt skal være synlig fra alle deler av lokalene. Det betyr at det ikke er nok å henge opp ett skilt over utgangsdøra, skiltet med løpende mann skal være synlig fra alle steder i lokalet. Det skiltes hver gang man må skifte retning for å nå utgangen. Ledelinjer monteres på vegg eller eventuelt gulv. Ledelinjene føres i tillegg opp til dørhåndtak og dette merkes også. Det er ikke tillatt med større brudd enn 20 cm i ledelinjen. Alle trappetrinn merkes på begge sider, eventuelt også horisontalt. Er rømningsveien bredere enn to meter merkes det på begge sider og plasseringen av ledelinjen skal være maks 40 cm opp på veggen. Heiser skal merkes med symbol «bruk ikke heis», i hver etasje. Merk viktige rom, viktige brytere, kraner, ventiler, dører/dørhåndtak etc.

Nytten av ledesystemer

Det skal gå klart frem hva som er rømningsvei. På den måten blir veien ut raskere oppfattet og i en brannsituasjon hvor bygget fylles med røyk og sikten hindres, vil evakuering blir mer effektiv. I tillegg reduseres faren for misforståelser. Et annet og svært viktig moment er at redningsmannskapene vil ha en mye enklere jobb med å orientere seg i et bygg hvor merkingen er tydelig. Dette personellet kjenner ikke bygget på forhånd og kan være helt avhengig av at merkingen er tydelig og korrekt. Merkingsreglene kommer frem av NS 3926.

Forskriften

I forskriftene fra direktoratet for brann og el sikkerhet står det: § 2-3: Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem. Det er eiers plikt gjennom risikokartlegging og HMS-rutiner å dokumentere at bygget, herunder særskilt brannobjekt, er utformet for rask og sikker rømninger til minst to uavhengige rømningsveier.

I brann og eksplosjonsvernloven heter det blant annet at eier etter en risikovurdering skal sørge for å sikre tilstrekkelig rømningstid for personer gjennom tekniske tiltak som ledesystemer.

Thumbnail Image: