NYE KRAV: Regjeringen innfører krav om at arbeidsgivere skal rapportere inn tipsen til skattemyndighetene.

Innfører krav om innrapportering av tips

I dag melder Dagbladet at regjeringen innfører krav om at arbeidsgivere skal rapportere inn tipsen til skattemyndighetene. NHO Reiseliv reagerer sterkt på dette kravet, og mener Siv Jensen har ignorert høringssvarene fra NHO Reiseliv og NHO sentralt.

Publisert

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Skattedirektoratet der vi klart avviser forslaget.

Tips er «lønn» fra kunden basert på god service, det er ikke en lønn fra arbeidsgiver.

Møter departementet

NHO reiseliv har i dag et møte med Finansdepartementets statssekretær Jørgen Næsje for å diskutere de problematiske sidene ved innføringen av de nye reglene om arbeidsgivers plikt til å innberette tips.

NHO Reiseliv var i sitt høringssvar i saken svært skeptisk til Skattedirektoratets forslag til nytt regelverk. Oppslaget i Dagbladet er derfor svært uventet. NHO Reiseliv reagerer på at Siv Jensen ikke har lyttet til NHO Reiseliv sine innspill:

– Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO Reiseliv og fra NHO sentralt. Begge er krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning med tanke på den praktiske gjennomføringen og at man også må se nøyere på konsekvensene det har for bransjen, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Når både NHO Reiseliv og NHO mener forslaget gir økte administrative byrder og ber om utsettelse, hadde vi forventet at Siv Jensen lytter til våre bekymringer og ikke går ut i media samme dag som vi skal ha møte med Finansdepartementet. De ignorerer fullstendig arbeidsgivers synspunkt i denne saken, fortsetter Bjørndal.

Sårbare for økte utgifter

NHO Reiseliv går imot forslaget til Skattedirektoratet fordi det kan få store byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser for mange reiselivsbedrifter, i en bransje som allerede er svært sårbare for økte utgifter. Forslaget innebærer også oppgaver som i praksis er umulig, som å innrapportere tipsen hver ansatt tjener - inkludert den tipsen de mottar i kontanter.

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre et hvitt og ordnet arbeidsliv og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips, som er en gave fra gjesten, på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Velge bort kontanter

NHO Reiseliv mener at utfordringen med skattemessig å registrere tips, og andre problemstillinger knyttet til svart økonomi, betyr at det nå må bli lovlig for den enkelte serveringsbedrift å nekte å ta imot kontanter. NHO Reiseliv har lenge tatt til ordet for at bedriftene selv bør få velge om de vil ta imot kontanter eller ikke. Fokus på skattlegging av tips forsterker dette behovet, når myndighetene nå ønsker bedre oversikt over hvor mye tips den enkelte lønnsmottager mottar.

– Siv Jensen hopper bukk over NHO Reiselivs krav om kontantfrihet for bedriftene dersom forslaget skal innføres. Forslaget nødvendiggjør at det blir lovlig for enkeltbedrifter å si nei til å ta imot kontanter. Det vil åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på, eller være ansvarlig for, sedler og mynter som legges på bordet til den enkelte servitør og som ikke fremkommer på noen kvittering. Derfor var NHO Reiseliv klare på at dersom dette innføres, må bedriftenes ønske om å si nei til kontanter innvilges fra myndighetene. Regjeringen gir næringslivet økte administrative byrder og kostnader uten å tenke på den praktiske gjennomføringen, sier Bjørndal.

Powered by Labrador CMS