HOTELLMANNEN: Peter Wiederstrøm i Wieerstrøm Hotel Consulting har 2022-rapporten klar.

Prisveksten «reddet» hotellene

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse var 56,2 prosent.

«Hotelloversikten – Årsrapport 2022» fra Wiederstrøm Hotel Consulting tar for seg året 2022 og måler mot 2021, 2020 og 2019.

Årsrapporten er basert på data fra Benchmarking Alliance og SSB, og den er utarbeidet i samarbeid med NHO Reiseliv.

Den omfatter norske storbyer og andre norske markeder (med til sammen 61 000 hotellrom, med hovedvekt i storbyene) og nordiske byer, og har med data for hotellrombelegg (kapasitetsutnyttelse), hotellrompriser, antall solgte rom og total hotellomsetning.

Her kan dere lese 2022-rapporten

Den viser også SSB-statistikk over utenlands-trafikken, samt gjestedøgn fordelt på ferie/fritid, kurs/konferanse og yrke/forretning. Her er alle norske hoteller inkludert. Tallene viser at 2022 ble et meget godt år for hotellbransjen, tross en fryktelig dårlig start (pandemi) i januar og februar.

Blant de norske hotellene i utvalget med 61 000 rom, kan vi nevne følgende funn:

 • Det samlede gjennomsnittlige rombelegget (kapasitetsutnyttelse) var 56,2 %, som er høyere enn både i 2021 (39,6) og 2020 (31,9), men det er lavere enn i 2019 (siste normalår da det var 60,4) og i flere foregående år
 • Selv om andelen belagte rom gikk ned fra 2019, ble det solgt 1,5 % flere rom. Men kapasiteten økte altså mer i samme periode
 • Veksten i romprisen var prosentvis større enn nedgangen i rombelegget, f.eks. fra 2019, og dermed ble omsetningsutviklingen positiv tross lavere andel belagte rom
 • Tromsø (68,7 %) havnet på beleggstoppen totalt for 2022 blant 13 store byer/markeder, etter bl.a. å ha toppet i fire av 12 enkeltmåneder - alle i «nordlyssesongen».
 • Oslo (her inkludert Fornebu i Bærum, Viken) oppnådde den høyeste gjennomsnittlige losjiomsetningen per solgte/belagte rom, med NOK 1 351. Dette er rompris ekskl. MVA og frokost
 • Tre av 13 storbyer oppnådde høyere rombelegg i 2022 enn i 2019, mens 12 av 13 fikk bokført høyere rombelegg i 2022 enn i 2021
 • I 12 av 13 storbyer/markeder var "romprisen" høyere nominelt i 2022 enn i 2019, og også målt mot 2021 var det 12 som hadde høyere nominelle rompriser i 2022
 • Veksten i romprisen nominelt var 22 % fra 2019 og 16.5 % fra 2021
 • Fra 2019 til økte romprisene mest i helgene
 • RevPAR steg nominelt med 14 % fra 2019
 • Rom-belegget (kapasitetsutnyttelse) var 56,2 %, mot 60,4 i 2019
 • I forhold til 2019 faller belegget mest på mandager, tirsdager og onsdager
 • Selv om andelen belagte rom gikk ned fra 2019, ble det solgt 1,5 % flere rom. Men kapasiteten økte altså mer i samme periode
Powered by Labrador CMS