Oslo, her representert ved Radisson Blue Plaza Hotel, var ett av fylkene som bidro til gode tall i januar.

Sterk måned for hotellbransjen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser svært gode tall for januar måned, sammenlignet med i fjor. 

Det var flere som overnattet på hotell i Norge i januar i år, sammenlignet med i fjor. Økningen er størst blant utlendinger, men gjelder også norske gjester. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, gjengitt av NTB. 

I følge tallene fra SSB var det omtrent 1,2 millioner norske og 366.000 utenlandske hotellovernattinger i Norge i januar. Dette betød en økning på henholdsvis 3,6 og 18 prosent fra januar i fjor. 

Oslo, Akershus og Vestland bidro mest til oppgangen, og sto for 74 prosent av økningen. Oslo hadde flest overnattinger i januar i år, med totalt 343 000 hotellovernattinger. 

Denne grafen viser utviklingen, samt fordelingen mellom utenlandske og norske gjester.

Oslo og Vestland økte mest

Tallet på utenlandske overnattinger økte i nesten alle fylkene, og mest i Oslo og Vestland. Norske overnattinger økte mest i Oslo og Akershus. 

Sammenlignet med januar i fjor var det en økning i tallet på hotellovernattinger i 10 av fylkene og for Svalbard. I prosent økte hotellovernattingene mest på Svalbard, Telemark og Nordland, med henholdsvis 40, 18 og 17 prosent. 

Størst nedgang i prosent var det i Vestfold og Innlandet fylke.

Sterk måned for hotellene

Hotellnæringen opplever også en oppgang på andre felt enn overnattingsdøgn, skriver SSB. Losjiomsetningen ved norske hotell var på 1,4 milliarder kroner i januar i år. Sammenliknet med januar 2023 har losjiomsetningen økt med 13 prosent, mens tallet på hotellovernattinger har økt med 6,7 prosent. Troms og Oslo bidrog mest til økningen i losjiomsetning.

Gjennomsnittsprisen på hotellrom var 1 224 kroner, en økning på 5,2 prosent fra januar i fjor. Sammenlignet med januar i fjor har prisen per rom økt mest i Troms og Telemark. I de fleste andre fylkene var prisen om lag uendret.

Prosentvis endring i hotellovernattinger etter fylke.
Powered by Labrador CMS