BÆREKRAFT: Turister og gjester blir stadig mer opptatt av gode, bærekraftige løsninger. Dette skal diskuteres i Lillestrøm 11.-12. oktober.

Setter bærekraft på menyen

Norske kunder, turister og det offentlige blir stadig mer opptatt av bærekraft når de velger tjenester. Det betyr at bransjen trenger oppdatert kunnskap. Og det skal de få 10.-11. oktober.

Publisert

På åpningskonferansen til Foodscape 10. oktober er det nettopp faglig påfyll og oppdatering som vil stå i fokus.

Der vil en rekke av de viktigste sidene ved bærekraftarbeidet bli presentert og diskutert – med alt fra fiskeriminister Harald Tom Nesvik til Innovasjon Norge, eksperter, gründere og bransjen på scenen.

Blant problemstillingene på programmet er innsikt om i hvor stor grad norske forbrukere og utenlandske turister vurderer bærekraften i maten de spiser, nye og ukjente løsninger for mer bærekraftig mat, og DNV GLs analyse av hvor godt bransjen ligger an til å nå bærekraftmålene Norge har forpliktet seg til.

Næringen vil også få viktig informasjon om hvordan bærekraft vil stå på agendaen for fremtidige offentlige innkjøp. Og ikke minst hvordan dette skal omsettes videre til menyene.

– Årets viktigste arena

KOMMER: Lise Annett Smith i NHO Reiseliv

Fordi både kundene og det offentlige stiller strengere krav til bærekraftig mat og drikke, har både NHO Reiseliv og Kost- og Ernæringsforbundet engasjert seg i Foodscape.

Til sammen representerer de to organisasjonene nesten hele bredden i det norske serveringstilbudet – fra hoteller og restauranter til kantiner, barnehager og sykehus. Og de to organisasjonene er skjønt enige om at bransjen bør kjenne sin besøkelsestid.

– Vi deltar på Foodscape fordi det er årets viktigste arena for å bli en del av løsningen mot et grønnere samfunn, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig Lise Annett Smith i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

KOMMER: Arnt Steffensen i Kost- og Ernæringsforbundet.

Bevisste gjester

Hun viser til at gjestene blir stadig mer bevisste på bærekraft både når de skal ut og spise og når de velger overnattingssted.

Den samme utviklingen skjer blant offentlige innkjøpere, konstaterer Arnt Steffensen i Kost- og Ernæringsforbundet.

– Når regjeringen sier at det offentlige skal ha fokus på bærekraft, er det et krav som alle må forholde seg til. Det betyr at både beslutningstakere, enhetsledere og kjøkkensjefer trenger input til hvordan de skal gjøre maten mer bærekraftig i praksis. Foodscape er en viktig arena for å lære mer om dette, sier han.

Stiftelsen Norges Varemesse har tatt initiativet til Foodscape sammen med bransje-organisasjonene. Og det er flere gode grunner til at disse to organisasjonene - NHO Reiseliv og Kost- og Ernæringsforbundet, anbefaler sine medlemsbedrifter å ta turen innom Foodscape, som arrangeres 10.–11. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm.

Her kan du se hele det foreløpige programmet.

Bransjen har et ansvar

Arnt Steffensen påpeker at medlemmene i Kost- og Ernæringsforbundet må følge føringene som ligger til grunn for anbudene, føringer han tror vil bli stadig strengere i årene som kommer.

Samtidig mener han at hver enkelt enhetsleder, kokk og beslutningstaker har et selvstendig ansvar for å oppdatere seg på tematikken.

– I barnehagen, sykehjemmet, fengselet og skole- eller jobbkantinen spiser gjestene hver dag, ofte i mange år. Da har man et stort ansvar for hva man serverer. Maten har jo stor betydning for folks helse. Derfor har bransjen et ansvar for å holde seg oppdatert på hva som er bærekraftig og sunt, og hvilket mulighetsrom det er for å tilby det, sier han.

– Hva kan de lære av å besøke Foodscape?

– De kan lære mer om hva bærekraft innebærer, hvilket handlingsrom de har, og hvordan de kan bli mer bærekraftige i praksis. I tillegg vil de få kunnskap om hvordan de kan påvirke rammeavtalene og innkjøpsordningene til å bli mer bærekraftige, sier Steffensen.

– Blir stadig viktigere

Lise Annett Smith i NHO Reiseliv mener at messen er viktig for å gi både bevisstgjøring rundt temaet bærekraft og praktiske tips til hvordan man kan forbedre seg.

Hun konstaterer at bærekraft blir stadig viktigere for å vinne kampen om kundene.

Det er en voksende trend i bransjen på ureist mat, kortreist mat og sporbarhet på maten. Gjestene er mer bevisste når de skal på restaurant eller velge overnattingssted. Dette er en positiv utvikling, og stiller stadig høyere krav til næringen, sier hun.

– I hvor stor grad har bedriftene behov for mer kunnskap og inspirasjon?

– Mange er veldig flinke, men det fortsatt potensiale og mye å ta tak i. Foodscape vil bidra til inspirasjon til nye tiltak for bedrifter som allerede er godt i gang med arbeidet, og gi en liten dytt til dem som ikke er det. Det vil også være kompetansedeling på flere arenaer, svarer hun.

Powered by Labrador CMS