Mikrober versus fettutskiller?

Publisert Sist oppdatert

Avløpsvann som inneholder høye fettmengder må renses før vannet kan slippes ut på det kommunale avløpsnettet. Standardløsningen er fettutskillere. Blant ulempene er at utskillerne ikke fjerner fettet, de bare samler det. Og før fettutskilleren er full, må fettet kjøres vekk. Utskillerne tar også forholdsvis stor plass, slik at montasjen kan være et problem i seg selv. Selskapet Apoma AS, den norske forhandleren av den biologiske renseteknologien ”Dakarin®”, mener de har en langt bedre løsning.

– Dakarin®er basert på tilsetning av mikronæringsstoffer (biokatalysatorer), kalt Dakarin®. Mikroorganismer bryter ned organisk stoff ved hjelp av enzymer. I våre renseanlegg, ”BioCat reaktorsystemer”, tilsettes næring som mikrobene nyttiggjør seg. Dette gir økt mikrobevekst, mer robuste mikrober og økt enzymproduksjon. Resultatet er at den mikrobielle aktiviteten akselererer, slik at den naturlige nedbrytning som uansett ville skjedd, går fortere. Mens naturlig rensing kan ta måneder og år, går det timer og dager ved tilsetting av Dakariner, forklarer daglig leder i Apoma AS, Svein Morten Kollsgård.

Enkelt anlegg

Næringsstoffet er utviklet fra plantesafter, og prosessen etterlater i følge leverandøren få eller ingen avfallsprodukter. Avløpsvannet renses i BioCat reaktorer, og det rensede avløpsvannet kan ledes rett ut i vassdrag. Etter en vellykket testperiode i høst, blir to reaktorer nå plassert ved Tine meieriers anlegg på Klepp. De skal, med kommunens velsignelse, fjerne fettet fra 60 kubikkmeter avløpsvann i døgnet.

Dakarin® prosessen er utviklet av den multinasjonale gruppen Nimasco Group of Companies, som er spesialister innen utvikling og implementering av miljøvernteknologi. Reaktorene leveres i forskjellige størrelser og typer, avhengig av type og mengde avløpsvann som skal renses. Nå har utestedet ”Melkebaren ” i Sandnes hatt en forenklet reaktor stående på kjøkkengulvet i godt og vel et halvår. I denne fjernes ikke fettet fullstendig, men utstyret tilsetter Dakarin®, som øker nedbrytningsprosessen betraktelig. Nedbrytingsprosessen fortsetter også etter at avløpsvannet er ute på det kommunale nettet.

– Vi håper virkelig at Sandnes kommune vil tillate at vi bruker dette systemet permanent. Bare det å installere en fettutskiller vil koste oss ca 50000 kroner. Dessuten blir det vanskelig å få plass til den i det lille kjøkkenet vårt. I tillegg vil jeg gjerne være spart for jobben med å etterse og tømme den, sier daglig leder ved Melkebaren, Mikal Tengesdal.

Travelt Hotellkjøkken

I Sandnes sentrum er det såpass mange ”avløpsleverandører” at det er komplisert å måle effekten i det kommunale systemet. For å kunne dokumentere renseresultatet arbeider Apoma nå for å få installert et anlegg ved Viste Strandhotell i Randaberg. Hotellet som ligger landlig ut mot havgapet, har de siste årene blitt totalrestaurert. Hotellet har 38 hotellrom, men hadde ca 6 000 gjestedøgn i fjor. Det har 220 sitteplasser i restauranten, to festsaler med 120 sitteplasser og utendørsområde med kapasitet til bespisning av 150 gjester.

Tekst: F&,B-manager Kjetil Sveum ved Viste Strandhotell har forhåpninger til den biologiske renseteknologien Apoma AS leverer.

Før renoveringen var aktiviteten på kjøkkenet forholdsvis beskjeden. I fjor ble imidlertid omsetningen på F&,B-siden ca. 10,5 millioner kroner. Dessverre utgjorde veksten mer enn avløpssystemet kunne klare. I den travleste julebordsesongen tettet fåre- og svinefettet seg i rørene, til de grader at det ble en kjempepropp.

– Vi har ikke fettutskiller, det har heller ikke vært nødvendig før. Men nå vet vi at kommunen kommer til å stille krav om dette, og vi er spente og nysgjerrige på mulighetene innen Dakarin-løsningene, forklarer F&,B-manager Kjetil Sveum.

Med miljøfokus

I Norge har Apoma AS levert renseanlegg for hytter og hus, til industrien og næringslivet forøvrig. I England har Dakarin® benyttet direkte i avløpsvann redusert både slam- og fettmengden.

– Det er også brukt i flere andre land og vi vet at det virker. Det som gjenstår er å få dokumentert effekten på rensing av fett i avløpsvann fra storhusholdningskjøkken, forklarer Kollsgård.

– Vi blir gjerne med på prøveprosjektet. Det er en naturlig og miljøvennlig prosess, som ikke bare samler opp fettet, men faktisk fjerner det. I tillegg blir dette arbeidsbesparende. Jeg mener systemet vil få stor betydning. Ikke bare for oss, jeg tenker også på alle de små restaurantene i Stavanger sentrum, og avløpssystemet der, samt for kommunene og landets renseanlegg. Miljømessig er dette virkelig spennende, mener Hotellets F&,B-manager.

 ,

Thumbnail Image: