Avdekket alvorlige mangler

Da Ingierstrand Bad Restaurant åpnet igjen i fjor var det avdekket feil og mangler som hadde stor betydning for brannsikkerheten i bygningen.

Publisert Sist oppdatert

Ingierstrand Bad Restaurant ble pusset opp til 50 millioner kroner og etter en omfattende restaurering ble den åpnet igjen 15. mai 2013. Den ble tatt i bruk dagen før det var søkt om midlertidig tillatelse. Det viser seg også at restauranten var åpen uten at personsikkerheten var godt nok ivaretatt. Dette skriver Oppegård Avis i sin papirutgave.

Det er Oslo kommune som eier «Den hvite elefant», selv om tomten ligger i Oppegård kommune. Dagen da restauranten ble åpnet kom representanter fra brannvesenet og byggesaksavdelingen i Oppegård kommune for inspeksjon. De avdekket at det gjensto vesentlige arbeider innvendig og utvendig, og at det var mangler som hadde stor betydning for brannsikkerheten. Restauranten, som kan ta imot opptil 350 gjester, manglet følgende løsninger: branntetting og branndør, rampe utvendig og innvendig, markeringslys for rømningsveier samt toalett for funksjonshemmede. I tillegg ble det innlevert mangelfull og feil dokumentasjon til kommunen om de manglende arbeidene.

Måtte ha brannvakt

Til tross for det fikk restauranten midlertidig tillatelse 16. mai 2013, men den ble gitt på vilkår ønsket av brannvesenet. Det ble også satt frist for å rette opp manglene innen 3. juni 2013. Vilkårene var at det bare skulle drives restaurantdrift på dagtid og at en brannvakt skulle ha denne funksjonen som arbeidsområde i restaurantens åpningstid.

«Manglene kunne fått alvorlige konsekvenser dersom det ble drevet restaurant i lokalene uten at det var satt inn kompenserende tiltak. Sistnevnte ble gjort som følge av tilsyn fra brannvesenet og byggesaksavdelingen», skrev kommunen i et brev til Fylkesmannen.

Oslo kommune: - Vi ser svært alvorlig på saken

Mistet ansvarsrett

KF Entreprenør, som var engasjert av Oslo kommune og hadde ansvar for bygningsmessige arbeider, erkjente i en redegjørelse fra 3. juni i fjor at to avvik skulle ha vært kommentert i sluttrapporten som var nødvendig for å få midlertidig tillatelse. Entreprenøren forklarte at disse lå utenfor foretakets ansvarsområde. I slutten av juni 2014 varslet kommunen om tilbaketrekking av lokal godkjenning av ansvarsrett, etter at brannvesenet hadde vært på kontroll. Det ble avdekket manglende informasjon om rømningssikkerhet. Kommunen ble heller ikke tilfredsstilt med redegjørelsen til entreprenøren.

De branntekniske manglene samt innlevering av mangelfull og feil dokumentasjon til kommunen om de manglende arbeidene, var årsaken til at Oppegård kommune trakk tilbake ansvarsretten fra KF Entreprenør i november i fjor.  I sitt vedtak har kommunen lagt vekt på fravær av bruk av styringssystem i sluttfasen og alvorligheten av manglene som ikke ble rapportert i sluttrapporten. Det er i tillegg gitt varsel om pålegg om opphør av bruk og varsel om overtredelsesgebyr til ansvarlig søker.

Støttet kommunens vedtak

Rådmannen anser overtredelsene i denne saken som alvorlige i forhold til gjeldende plan- og bygningsloven, men ansvarlig entreprenør mener at de ikke kan være grunnlag for å trekke tilbake ansvarsretten på grunn av mangler som er så små at det likevel blir gitt midlertidig tillatelse.

I desember i fjor ble kommunens vedtak påklaget av entreprenøren, men kommunen tok ikke klagen til følge. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er klageinstans for kommunale vedtak, har nå behandlet saken. I vedtaket fra 27. november 2014 slutter Fylkesmannen seg til kommunens vedtak og vurdering om at det handler om en alvorlig overtredelse. Fylkesmannens vedtak er endelig og medfører at før det skulle gis ferdigattest for tiltaket må det innhentes et nytt firma for utførelsen av bygningsmessige arbeider.

Vurderer rettssak

– Vi kommer ikke til å akseptere vedtaket fra Fylkesmannen om tilbaketrekking av lokal godkjenning for prosjektet, sier daglig leder i KF Entreprenør, Harald Pedersen.

Han sier at de vurderer å gå til rettssak og synes at tilbaketrekkingen av ansvarsretten er urimelig av Oppegård. Pedersen påpeker videre at så lenge kommune har akseptert tiltaket med bruk av brannvakt og gitt midlertidig brukstillatelse på dette grunnlaget, kan ikke kommunen i ettertid klage på manglende brannteknisk oppfølging.

– Ved overtagelse 14. mai i fjor var vi klar over at branndører i kjelleren ikke var montert. Derfor etablerte vi brannvakt både på dagtid og på natt. Tiltaket ble opprettholdt fra første åpningsdag og inntil det branntekniske var bragt i orden. Oppegård kommune var på tilsyn sammen med brannvesenet den 15. mai. De aksepterte bruk av brannvakt som avbøtende tiltak, sier Pedersen.

Han sier på et generelt grunnlag at prosjektet ha vært rotete med manglende planlegging og svak prosjektering. Utover dette vil Pedersen ikke kommentere saken.

Fursetgruppen: - Antok at alt var i orden

 

Powered by Labrador CMS