Dømt til å betale 180 millioner kroner

Fikk redusert kravet etter å ha saksøkt staten, men må fortsatt punge ut. Vurderer anke. 

Petter Stordalen trakk Skatteklagenemnda for retten, etter å ha fått et skattekrav på rundt 230 millioner kroner. Dette som følge av at han har tatt ut 800 millioner kroner skattefritt fra Strawberry Fields. 

Man ventet opprinnelig en avgjørelse i februar, men nå har Oslo Tingrett kommet frem til at Stordalen skal betale 180 millioner. Altså en reduksjon på om lag 50 millioner i forhold til det opprinnelige kravet, men fortsatt et beløp som svir. 

Ikke rettskraftig - vurderer anke

I tillegg setter dommen i tingretten en stopper for Stordalens angivelige planer om å ta ut ytterligere 2,2 milliarder skattefritt i fremtiden. 

– Dette innebærer at all utdeling av kapital som er opptjent i Stordalens eiertid, skal beskattes som utbytte. Dommen innebærer også at det fremførbare underskuddet i selskapet på om lag 50 millioner faller bort, sier Skatteetatens advokat til E24

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Begge parter vurderer nå om de skal anke. 

Powered by Labrador CMS