Er ønsket i NHO-styret

Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold (50) i Scandic Hotels Norge er ønsket som nytt styremedlem i NHO.

Publisert

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold er svært glad for at valgkomiteen foreslår hotellederen som en av NHOs øverste tillitsvalgte.

– Timingen er helt riktig. Reiselivet blir en stadig viktigere næring. Vi har nettopp fått en ny stortingsmelding om reiseliv, næringen er i sterk i vekst og er den næringen med størst sysselsettingsvekst. Vi er helt sikker på at Svein Arild med sin bakgrunn vil være en viktig ressurs i NHO-styret, sier Krohn Devold.

Sjef for over 80 hoteller

Steen-Mevold er født i Oslo, men oppvokst i Mosjøen. Fra sin første jobb i oppvasken på Hurtigruten, via kokkeutdanning og bachelorstudier ved Norsk hotellhøgskole, har han arbeidet seg opp til tunge lederposisjoner i blant annet Choice Hotels og dagens topplederjobb i Scandic.

Nordlendingen har ledet store endringsprosesser, blant annet integrasjonen mellom kjedene Rica og Scandic i 2014. Prosessen gjorde Scandic til Nordens ledende hotellkjede med totalt 13 000 ansatte.

Som øverste Scandic-sjef i Norge har Steen-Mevold ansvar for 4500 ansatte ved 75 hoteller fra Nordkapp til Kristiansand. Hotellkjeden omsetter hvert år for 4,4 milliarder kroner i Norge.

Opptatt av bærekraft

Steen-Mevold, som nylig fylte 50 år, er også sterkt engasjert i miljø og bærekraft. I hele sin karriere har nordlendingen vært opptatt av hvordan hotellindustrien kan utvikle seg og samtidig redusere egen miljøbelastning. For 22 år siden ble han Norges første miljøsjef innen hotellsektoren med ansvar for å implementere Scandic-kjedens miljøprogram.

I 2011 ble Scandic-kjeden belønnet med Nordisk Råds natur- og miljøpris for innsatsen som foregangsbedrift og trendsetter innen bærekraftig turisme. Steen-Mevold mottok prisen på vegne av Scandic.

Tror NHO blir viktigere

Hotellederen sier han er svært motivert for å bidra inn i NHOs styrearbeid. Han har klare ambisjoner på organisasjonens vegne, og mener årene fremover vil kreve at rammevilkårene blir enda tydeligere tilrettelagt for å skape flere arbeidsplasser. Han uttrykker også stor tro på trepartssamarbeidet.

– I den omstillingsperioden Norge er inne i, vil det være viktig at NHO er en tydelig pådriver for å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet. Slik sett blir NHO et enda viktigere instrument for å skape flere arbeidsplasser i fremtidens Norge, sier han.

Disse er innstilt

Valgkomiteen i NHO går inn for at konserndirektør Arvid Moss i Hydro overtar som president etter Tore Ulstein. Inger-Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre AS, er innstilt som ny visepresident.

Dersom valgkomiteens innstilling blir vedtatt på NHOs generalforsamling 13. juni, vil NHOs nye styre se slik ut:

Svein Arild Steen-Mevold, adm. direktør i Scandic Hotels Norge

Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Statoil

Dag Halvorsen, eier/arbeidende styreformann i Sig. Halvorsen

Martin Holmen, adm. direktør i Securitas

Yuhong Jin Hermansen, styreleder og eier i Det Stavangerske Dampskibsselskab

Hege Skryseth, adm. direktør i Kongsberg Digital

Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord Kraft

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens

– Viktige sektorer er kommet inn

– Valgkomiteen har med sin innstiling søkt å sette sammen et styre og representantskap for NHO med betydelig erfaring både fra industri og næringsliv, politikk og ledelse av store og små bedrifter. Viktige sektorer som olje/gass og reiseliv er kommet inn i styret, og sjømatsektoren og kysten er sterkt representert gjennom visepresidentkandiat Inger-Marie Sperre fra Ålesund. Sammen med den brede erfaring som presidentkandidat Arvid Moss har, vil innstillingen bidra til å styrke NHOs posisjon i årene som kommer, sier Egil Olsvik, leder av NHOs valgkomité.

Powered by Labrador CMS