UT MOT HAVET: Beliggenheten til det som kan bli Levangers hotell er det ingenting å si på. Mot slutten av året får vi svaret på hvem som vinner og løsningen.

Disse kjemper om å bygge hotell i Levanger

Kommunen mener det er stort behov for større hotellkapasitet. 

Nylig inviterte Levanger kommune konkurranse om lage den beste løsningen for å bygge hotell på havna. I en pressmelding fra kommunen skriver de har gjennomgått begge de to innsendte forslagene om å bli kvalifisert til å delta i konkurransen om å bygge hotell. 

Hotelltomta ligger på Ravns plass på havna, og det er mulig å bygge inntil 50 meter i høyden på tomta. Begge søknadene tilfredsstiller de formelle kravene som ble stilt; økonomisk soliditet, kunnskap om å bygge så store bygg og gode kontakter i hotellbransjen.

– Det var solide søknader de sendte inn. Det blir bra å jobbe sammen med de to aktørene videre i konkurransen, sier næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune.

De to aktørene er Levanger fjordhotell eiendom og Hugal eiendom AS.

Ifølge pressemeldingen fra kommunen er den videre prosessen er at de to aktørene blir kalt inn på oppstarsttkonferanse i starten på august. (uke 31-32) hvor aktørene får en frist til 27. oktober med å finne ut hvordan hotellet skal bygges, og hvor stort det skal være. I denne delen av jobben vil det være viktig å svare opp spørsmålet om de har med seg et selskap som kan drive hotellet når det står ferdig. For uten noen til å drive hotellet blir det ikke bygget, uansett hvor fine tegningene er.

I uke 51 blir det avgjort hvem som vinner konkurransen.

I slutten av januar 2024 skal avtalen mellom den som kjøper tomta og bygger hotell og kommunen være ferdig. Den skal også beskrive hva kommunen må bidra med for å få realisert hotellet. Deretter følger detaljregulering, prosjektering og anbudsprosesser før bygging kan starte.

Powered by Labrador CMS