SKAL AVGJØRES: Onsdag avgjøres det en sak i Høyesterett om retten til at hotellansatte kan beholde sine tips.

Hotellansatte møter arbeidsgiver i Høyesterett

Parat representerer sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel i Høyesterett. Det samme gjør Fellesforbundet for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Publisert Sist oppdatert

Parats medlemmer blant hotellansatte vant i 2022 sak i lagmannsretten for retten til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Det er arbeidsgiverne, Oslo Plaza Hotel og Bristol Hotel, som har anket saken til Høyesterett, og i dag, onsdag, møtes partene for en endelig avgjørelse, skriver Parat i en pressemelding.

Stor betydning for hotell- og restaurantbransjen

Viktig prinsippsak for alle hotell- og restaurantansatte i NorgeAdvokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, sier spørsmålet som skal avgjøres, er om arbeidsgiver har rett til å trekke ansatte i tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dette inn som skattepliktig inntekt og å bruke tips til å betale arbeidsgiveravgift.

– I lagmannsretten kom retten frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge denne dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten. Nå skal saken opp til ny behandling i Høyesterett. Avgjørelsen vil få stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sier Kambestad, som skal føre saken for Høyesterett.

LES OGSÅ: Hotellet er påkostet 270 millioner

Parat-advokaten mener lagmannsrettens dom er riktig, og mener de ansatte har krav på å beholde den tipsen de mottar.

– Lagmannsretten har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Dette er en viktig prinsippsak, der hotell- og restaurantarbeidere bør vinne frem, sier Kambestad.

Overrasket over anken

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, sier hun er forundret over at arbeidsgiverne ikke forstår at tips-penger skal tilhøre arbeidstakerne.

– Tips er noe kundene gir til ansatte på hoteller og restauranter som en påskjønnelse for godt utført arbeid. Selvfølgelig skal all inntekt beskattes, men det kan ikke være slik at arbeidsgiver skal stikke av med store deler av disse pengene, sier Olsen.

LES OGSÅ: Hotellkjede overtar Tollboden

Grunnlaget for anken er ifølge arbeidsgiverne lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse, i tillegg vektlegge arbeidsgiverne betydningen av lovendringen «tipsreformen i 2019» som innebar at arbeidsgiver ble forpliktet til å innrapportere tips som lønn, beregne og innbetale skatt på samme måte som for lønn.

– De ankende parters trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering er rettmessig. Trekkene er utført i henhold til lovgivers vilje, har rettslig forankring og ligger innenfor de ankende parters styringsrett, står det å lese i anken.

Powered by Labrador CMS