Kurs- og konferansegjester sto for 11 prosent av gjestedøgnene i 2023..

Denne kategorien hotellgjester har økt mest

Man deler gjerne gjestedøgnene inn i kategoriene ferie, yrke og konferanse. Det er særlig en av disse kategoriene som har økt det siste året.

Fordelingen av kategorier gjestedøgn har endret seg både fra 2022 og 2019, som gjerne benyttes som mål på et normalår.

Det er SSB som er tallkilden til resultatene, som Wiederstrøm Hotel Consulting presenterer i Hotelloversikten 2023.

Det er kun de elleve første månedene av året som ligger til grunn, og data er basert på innrapportering fra samtlige hoteller i Norge.

Flere feriereisende

I 2023 var det ferie- og fritidsreisende som utgjorde den største gruppen hotellgjester. 58 prosent av alle hotellgjestedøgn, passet inn i denne kategorien. 

31 prosent av gjestedøgnene var knyttet til yrke og forretning, mens kurs- og konferansegjester sto for de siste 11 prosentene.

Andelen feriegjester er ifølge SSB høyere enn tidligere år.

Totalt antall gjester de første 11 månedene av 2022 er også høyere enn tilsvarende måneder i både 2022 og 2019.

Powered by Labrador CMS