DYKTIG: Administrerende direktør hos Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache, har gjort mange viktige grep etter at han inntok sjefsstolen i 2000. Hotellkjeden går svært godt.

Under pandemien tok Classic Norway Hotels viktige grep: – Vi var i ferd med å bli en klassisk hotellkjede

Kjeden driver godt økonomisk, og skal vokse ytterligere.

Publisert Sist oppdatert

Classic Norway Hotels ble etablert i 2003, og driver flere av landets hotell- og rorbuperler. Og mye har skjedd hos hotellkjeden etter at Stephen Meinich-Bache (49) kom inn som administrerende direktør i februar 2020.

– Vi var på vei til å bli en klassisk hotellkjede, og den veien var ikke riktig for oss. Grepene vi tok har vært utrolige viktig for kjeden og gitt resultater, sier Meinich-Bache (49) til Hotellmagasinet.

1-2 nye investeringer årlig

Vi møter den engasjerte og utadvendte forsvarsutdannede kjededirektøren på Oslo-kontoret til hotellkjeden. Nylig ble det kjent at Classic Norway Hotels overtok Å Rorbuer i Lofoten, som er kjedens 24 hotell. Det blir langt fra den siste investeringen vi ser fra den offensive hotellkjeden.

Classic Norway Hotels:

  • Er en hotellkjeden bestående av 24 hoteller og rorbuer i Norge.
  • Kjeden ble etablert i 2003, og har kontor i Oslo og Molde.
  • Administrerende direktør er Stephen Meinich-Bache (fra 2020).

– Vi skal ha flere hotell, men skal vokse kontrollert med de rette produktene og det må være lønnsomhet i det vi gjør. Målsettingen er 1-2 nye hotell og anlegg i året, og vi har hele tiden flere hoteller i kikkerten. Vi får mange henvendelser – men de fleste sier vi nei til. For oss er det mange ting som i tillegg til økonomi og beliggenhet må ligge til grunn; kultur, natur, historie og mat/drikke. Kjøp eller overtakelse av leiekontrakt kan være aktuelt, men vi er heller ikke fremmed for å inngå franchise-avtaler, forteller Meinich-Bache.

49-åringen forteller villig om de strategiske valgene og snuoperasjonen som ble iverksatt under pandemien:

– Vi gikk grundig til verks med hvert enkelt hotell, og måtte finne de riktige elementene hos hotellet og dyrke historien, produktet og konseptet vi skulle tilby markedet. Uniformering er eksempel på som ble iverksatt. I tillegg ble det utarbeidet ny kjedelogo og profil. Arbeidet tok halvannet år, men det var virkelig verdt det. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten det arbeidet.

Ikke størst - men best

Meinich-Bache understreker at kjededriften er lønnsom.

– Det går godt økonomisk, og det er en fordel å sitte på eiendommer og styre driften - da har vi god oversikt og kontroll. Vi kan drive god butikk med hoteller fra 50 rom. Classic Norway Hotels skal ikke være størst, men best!

KONTROLL: Stephen Meinich-Bache og hotellkjeden Classic Norway Hotels har store vekstplaner.

Han fortsetter:

– Vi skal fortsette å utvikle produktene våre, tilby lærlingeplasser og oppfordre til fagutdanninger og skape utviklingsmuligheter for de ansatte. Det er viktig for oss at de ansatte blir værende. Vi gjennomførte ingen oppsigelser under pandemien, og prøvde å holde folk i arbeid, sier Stephen Meinich-Bache.

Powered by Labrador CMS