RUVENDE: Slik ser man for seg at det nye bygget skal bli.

– Nytt hotell vil gi store negative konsekvenser

Statsforvalteren er svært kritisk til planforslaget for Helma hotell i Mo i Rana. 

Statsforvalteren i Nordland har levert et høringsinnspill til kommunen angående planen til nye Helma hotell i Mo i Rana, hvor man stiller seg kritisk til de foreslåtte planene. 

Det planlagte bygget skal gå over 20 etasjer, og inneholde hotell, konferansesenter, forretninger og boliger. 

Liten vilje til tilpasning

Statsforvalteren mener blant annet at det nye hotellbygget vil gi store negative konsekvenser for nærmiljøet når det gjelder sol- og vindforhold og trafikk med tilhørende støy.

Statsforvalteren mener også det er lite vilje til å forsøke å redusere den negative påvirkning på nærmiljøet, eller lytte til anbefalinger.  

– Samtidig ser det for oss ut til at forslagsstiller har vist liten vilje til å tilpasse prosjektet på noen måte for å redusere de negative konsekvensene. Forslagsstiller har ikke tatt til seg kommunens anbefalinger underveis, og forholder seg heller ikke til egne utredninger, skriver Statsforvalteren i sitt høringsinnspill, som er gjengitt i Rana Blad

Økt støy

Et av problemene Statsforvalteren trekker frem er støy knyttet til økt trafikk i området. Statsforvalteren trekker frem at deler av den eksisterende bebyggelsen i området allerede har støynivå over anbefalt grenseverdi, og etterlyser støyreduserende tiltak. 

Kommunen har tidligere etterlyst klimatiltak som bruk av tre som byggemateriale, og bevisste valg av underleverandører. Dette stiller Statsforvalteren seg bak. 

Som et tredje punkt trekker Statsforvalteren frem uteområder det planlagte bygget vil legge beslag på, og hva som er foreslått bygget for å veie opp for dette. Statsforvalteren mener det bør legges begrenset vekt på takhager som er offentlig for allmenheten som et kompenserende tiltak, slik det er foreslått. 

Årevis med planlegging

Allerede i 2021 kom Statsforvalteren med kritiske innspill til planen for det nye bygget, som man mente ikke var i henhold til eksisterende planer. Statsforvalteren mente dengang også at framgangsmåten Rana kommune planla ikke var å anbefale.

Powered by Labrador CMS