Vil øke rekrutteringen

Bransjetungvektere oppretter stiftelse for rekruttering til restaurant- og matfag.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag sitt formål er å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag på videregående skole, og sørge for at flere har dette som førstevalg. For å rekruttere til faget og bransjen er det ønskelig å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag, og som gir kunnskap om dette.

Målgrupper

Midlene vil for eksempel kunne fordeles til:

- Rådgivere på ungdomsskoletrinnet.

- Elever i ungdomsskolen.

- Foreldre til elevene gjennom FAU/FUG.

- Instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå.

Mange muligheter

Eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til:

- Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene.

- Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å markedsføre/fremme faget.

- Deltagelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser.

- Tiltak som utvikler gode kokketalenter.

Store aktører

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av Stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50% av prosjektets totale budsjett.

Stiftelsen har bidragsytere som yter midler, materiell eller andre ytelser til Stiftelsen.

Ved oppstart av Stiftelsen er følgende bidragsytere:

- Norges Kokkemesteres Landsforening

- NHO Reiseliv

- Scandic Hotels AS

- Mat & Drikke Gruppen AS

- ASKO NORGE AS

Det vil være tre søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Stiftelsen forventes å være operativ og klar til å behandle søknader i løpet av sommeren 2016.

Søknader sendes til post@nkl.no Første søknadsfrist blir 1. oktober 2016.

 

Powered by Labrador CMS