Viderefører ikke gastronomisk Oslo-satsing

Publisert Sist oppdatert

To uker er gått siden det ble kjent at Gastronomisk institutt var slått konkurs, og foreløpig er det usikkert hvor stor del av gjelden som blir dekket av verdiene i konkursboet.

Ifølge bostyrer Arne Schanche-Olsen jobber man fortsatt med å få full oversikt over verdier, utestående krav og fordringer.

Foreløpig er det meldt inn krav på i overkant av 6,4 millioner kroner.

- Men vi venter flere krav, så hva sluttbeløpet blir vet vi ikke enda, sier han.

Ifølge selskapets egne opplysninger, skal det dreie seg om 7 millioner. Boet omfatter varelager i så vel Oslo som Stavanger, samt driftstilbehør, hvor banken har pant i begge deler. Det er ingen fast eiendom i boet. Utestående fordringer tilfaller boet, men hvor mye av gjelden som vil dekkes inn, er for tidlig å si. Lønnskravene får imidlertid førsteprioritet.
I samarbeid med banken har boet utarbeidet tilbud på eiendelene til de som har meldt interesse, men så langt er man ikke kommet i mål med salget.

I mellomtiden ser det imidlertid ut til at store deler av driften blir reddet. Dagen etter at konkursen ble kjent, tirsdag 4. juni, ble Kulinarisk Institutt (KI) opprettet av Rogaland Kunnskapspark og Rogaland Fylkeskommune. Meningen er at det nyopprettede instituttet skal videreføre deler av virksomheten til Gastronomisk institutt i Stavanger-regionen.


Forrige uke var det nye styret samlet til sitt første møte. Styret består blant annet av Eyvind Hellstrøm, Rune Aksdal, Vibeke Lamark, Leni Stålvik og Trond Sandvig. Styreleder er Eirik W. Henningsen og Hallvard Ween er konstituert daglig leder.

Så langt er det avklart at man ikke viderefører satsingen i Oslo, der Gastronomisk Institutt flyttet inn i flotte lokaler ved Akerselva i fjor sommer.

– Vi kommer ikke til å fortsette i Oslo, men holde oss til Stavanger. Det er økonomiske grunner til dette. Det vil bli for tungt for oss å satse så bredt i begynnelsen, sier Ween til Aftenbladet.

Dette er imidlertid en foreløpig situasjon:

– Det kan være at KI utvider virksomheten etter hvert, men det vil være like sannsynlig med et kontor i for eksempel Berlin eller København, sier han.

Gastronomisk Institutt som ble startet for 18 år siden, har siden august 2004 vært organisert som et aksjeselskap, med Matforsk AS, Fiskeriforskning, Norconserv AS og Stiftelsen GI som eiere.

Thumbnail Image: