Utlendingene reiser nordover

Publisert Sist oppdatert

SSBs gjestedøgnsstatistikk for mai 2010 viser at utenlandstrafikken og 

ferie- og fritidstrafikken til hotellene i Nord-Norge er i fortsatt vekst.

Så langt i år har utenlandstrafikken økt med ca 15.000 gjestedøgn hvilket gir en økning på 27 % i forhold til 2009.  Norge samlet sett har en økning i utenlandstrafikken på 7 % i samme periode.

33.000 nye ferie- og fritidsgjestedøgn viser at norske ferie- og fritidstrafikken har hatt tilsvarende volumøkning som utenlandstrafikken. En nedgang i yrkestrafikken og spesielt kurs- og konferansetrafikken betyr at de nordnorske hotellene  har en nedgang i totaltrafikken 

1 %  per mai 2010 sammenlignet med 2009, mens Norge totalt har en økning på 3 % i samme periode. Svikt i yrkestrafikken og kurs- og konferansetrafikken medfører at Nord-Norge samlet sett så langt i år har mistet 20 000 norske gjestedøgn, dvs. en nedgang på 4 %, mens Norge totalt har en økning i norske gjestedøgn på 1 % per utgangen av mai sammenlignet med fjoråret.

 

Nord-Norge hadde en nedgang på ca 5.500 gjestedøgn i mai 2010 sammenlignet med fjoråret.  Dette gir en nedgang i forhold til mai 2009 på 4 %, mens Norge totalt har hatt nullvekst i samme periode. Nedgangen i mai skyldes nedgang i kurs- og konferansetrafikken med ca 5.000 gjestedøgn, samt ca 8.500 færre yrkestrafikkgjestedøgn sammenlignet med 2009. Noe som ikke oppveies av at ca 8.000 flere ferie- og fritidsgjestedøgn. Nord-Norge hadde i mai en nedgang i kurs- og konferansetrafikken og yrkestrafikken med hhv. 23 % og 13 %, mens Norge i samme periode hadde nullvekst i kurs- og konferansetrafikken og en nedgang på 5 % i yrkestrafikken. Dette skyldes delvis at askeskyen fra Island medførte større konsekvenser for Nord-Norge enn i resten av landet. Bl.a. ble planlagte kurs- og konferanser med nasjonal deltakelse flyttet fra Nord-Norge til bedrifter i Sør-Norge.

 

Det er Troms som har den største volumveksten i ferie- og fritidsmarkedet, med en vekst på ca 3.000 gjestedøgn i mai og i underkant av 23.000 nye gjestedøgn i årets 5 første måneder, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2009. Også Nordland og Finnmark kan registrere en pen vekst i antall ferie- og fritidsgjestedøgn, både i mai og i perioden januar til mai. Når det gjelder utenlandstrafikken er det Troms som har den største prosentvise økningen i mai med 37 %, mens Finnmark og Nordland har en vekst på hhv. 9 % og 2 %. For årets 5 første måneder har Finnmark økning i utenlandstrafikken på

37 %, Troms med 29 % og Nordland med 17 %. Det er Troms som har den største volumveksten i de 5 første månedene med ca 7.500 flere utenlandske gjestedøgn. Det er Storbritannia og Japan som bidrar til den største veksten i utenlandstrafikken.

 

- Økningen i utenlandstrafikken er svært gledelig, sier avdelingsdirektør reiseliv Geir Solheim i

 NHO Reiseliv Nord-Norge. Dette er en bekreftelse på at Nord-Norge er salgbar på de internasjonale markedene. Solheim ser imidlertid med stor bekymring på nedgangen i kurs- og konferansetrafikken. – Selv om Nord-Norge ble mest rammet av askeskyen fra Island, er bl.a. økt hotellkapasitet rundt Gardermoen årsaken til at Nord-Norge har svekket sin konkurranseevne overfor det nasjonale kurs- og konferansemarkedet, sier Solheim.

 

Statistikken for camping og hyttegrender for Nord-Norge viser en nedgang på 1,7 % for årets 5 første måneder sammenlignet med fjoråret.

 

Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for mai 2010 som ble offentliggjort i går.

 

Thumbnail Image: