- Urimelig diskriminering

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Svensker i Norge må vente opptil 20 uker for å få behandlet søknaden om dagpenger, og Vigdis Giltun (Frp), medlem av Stortinget og Nordisk råd, oppfordrer nå regjeringen til å sette inn tiltak.

 

Giltun mener regjeringen må sette inn ekstra ressurser slik at ventetiden for de mange som hardt rammet av situasjonen kan reduseres snares mulig. 

 

– Denne situasjonen er ikke holdbar. NAV-direktøren har informert meg om at det blir satt i verk tiltak for å øke produksjonen og dermed redusere saksbehandlingstiden, lyder det i svaret fra Norges arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm, ifølge en pressemelding fra Nordisk råd. 

 

– Ministeren tar ikke situasjonen alvorlig når hun ikke straks iverksetter særskilte tiltak. Situasjonen er uholdbar, og det må settes en tidsfrist for når ventetiden skal være nede på normalnivå, som i Norge er på tre uker, er Giltuns kommentar til ministerens uttalelse.

Frp-politikeren tok opp spørsmålet allerede i november i fjor, og den gang lovet regjeringen at behandlingstiden skulle reduseres. I stedet er den økt med seks uker til 20. Til sammenlikning må arbeidsledige nordmenn bare vente i tre uker. 

Behandlingstiden varierer i de nordiske landene. I danmark ligger den gjennomsnittlige behandlingstiden for å få dagpenger på 4,1 uker, i Finland 16,5 dager og i Sverige syv uker. I tillegg til å ha den lengste behandlingstiden, er Norge også det eneste landet i Norden som forskjellsbehandler landets egne borgere og utlendinger, går det frem av et svar fra de nordiske regjeringene som Nordisk råd mottok i slutten av februar. 

 

– Norge kan ikke være bekjent av at landet fortsatt utsetter svenske pendlere og andre EØS-borgere for denne urimelige diskrimineringen, understreker Vigdis Giltun fra Nordisk råds velferdsutvalg.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Vigdis Giltun mener Norge utsetter utenlandske arbeidstakere for urimelig diskriminering. (Foto: Johannes Jansson/norden.org)