Svanemerket to nye Scandic-hotell

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær Eirik Lae Solberg overrakte Svanemerket til hotelldirektørene Gyda Bugge fra Scandic Byporten (t.h.) og Marianne Fleicher fra Scandic KNA. Foto: Scandic

Solberg fremhevet miljøbevissthet som et sterkt konkurransefortrinn. Tidligere dreiet krav til innkjøpere seg om pris og kvalitet alene, nå er miljø også en viktig faktor.

 

Svanemerket er et av verdens strengeste og mest omfattende miljømerker.

- Dette er en stor dag for oss. Svanemerking av et hotell medfører en betydelig innsats, sier Geir Lundkvist, adm.dir. Scandic Norge.

- Ingen hotellkjede er kommet så langt i miljøtilpassing som Scandic. Noe vi er svært stolte av, og som våre gjester setter stadig mer pris på.

Med svanemerkingen av Scandic Byporten og Scandic KNA er nå fem Scandic-hoteller i Norge svanemerket. Scandic Sjølyst i Oslo var første byhotell med Svanemerket. Det nye Scandic Nedre Elvehavn i Trondheim er første svanemerkede hotell i Trondheim. Tilsvarende er Scandic Bergen City det første svanemerkede hotell i Bergen. Mange flere av Scandics hoteller i Norge vil følge i deres fotspor de nærmeste uker og måneder.

Disse hotellene oppfyller dermed de strengeste miljøkravene som finnes i dag, og omfatter alle områder som inngår i hotelldriften; energiforbruk, vannforbruk, rengjøring, bruk av kjemikalier, innkjøp av råvarer og forbruksartikler, valg av materialer i innredning og inventar, varetransport og avfallshåndtering - og ikke minst opplæring av de ansatte i miljøspørsmål.

Scandic har siden 1994 arbeidet systematisk med miljøtiltak. Kjeden har bygget over 9500 miljørom, og har utdannet 9000 medarbeidere innen miljø. Miljøtenking gjennomsyrer hele kjeden og hvert enkelt hotell.

- Svanemerkingen er en naturlig konsekvens av dette arbeidet, sier adm.dir. i Scandic Norge, Geir Lundkvist.

- Svanemerkingen er et initiativ som på sikt vil gi økt inntjening, større markedsandeler og ikke minst styrke Scandics merkevare, sier han.

Corporate Social Responsibility (CSR) er et levende begrep i arbeidslivet verden over. Scandic bruker dette aktivt i sitt miljøarbeid.

- Stadig flere av våre kunder har et helhetssyn på sin virksomhet, der økologiske og sosiale kriterier er like viktige som de økonomiske. Vårt miljøarbeid omfatter derfor mange elementer, sier Geir Lundkvist.

- Scandics store miljøsatsing er viktig for oss, og viser at Svanemerket har gjennomslagskraft og er attraktivt både for bedrifter og deres kunder. I tillegg gir en svanemerket bedrift store ringvirkninger både på miljø, samarbeidspartnere og forbrukere, sier Alvhild Hedstein, adm.dir. Stiftelsen Miljømerking.

Thumbnail Image: