Større forskjeller i hotell-Norge

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Distriktshotellene taper i et stadig mer struktururolig og fortettet marked. Og bakom truer ny finanskrise.

 

For femtende gang er rapporten Norsk Hotellnæring publisert av Horwath Consulting. Per-Erik Winther kunne nylig berette at forskjellene i hotell-Norge øker. 20 prosent av hotellene tror at annet halvår 2011 blir dårligere enn i året før, og det er særlig tre forhold som beskriver situasjonen:

Det er ny finansuro og mange land med svak økonomi. Flere nye hoteller et etablert, og flere kommer i 2012. Etterspørselen i både norske og utenlandske markedssegmenter endrer seg.

 

BY OG LAND

Usikkerhet er et samlende, beskrivende ord for det som rir hotellnæringen om dagen. I Horwath legger Winther spesielt vekt på den forsterkede forskjellen på by- og distriktshotellene.

– De største byene har god etterspørsel og høyt belegg på hotellene, og de fleste opplever gode økonomiske resultater. Mange distriktshoteller, derimot, har etterspørselssvikt og lavt belegg.

– 36 prosent av hotellene opererer med negativ bunnlinje, men hotellene i distriktene er verst stilt, sier Winther.

Med et gjennomsnittlig distriktsbelegg på bare 41 prosent i 2010 sier det seg selv at det er vanskelig å drive lønnsomt. For første gang i nyere tid har distriktshotellene gjennomsnittlig røde tall, og ingenting tyder på bedring. I første rekke dreier det seg om relativt små hoteller utenfor ”timesbeltet” for møtemarkedsbeslutninger.

– Distriktshotellene er blitt avhengige av utenlandsmarkedet, og det er ikke i vekst, opplyser Winther. Han legger til at veien til den onde sirkelen er kort, og i den sirkelen er det lite ressurser til vedlikehold og fornyelse.

Per-Erik Winther i Horwath Consulting spår at tøft vil bli tøffere for distriktshotellene.

 

ENDA TØFFERE

I Horwath-rapporten går det fram at effektivitetskrav og tidsklemme i flere år har konsentrert møtearrangementer til hoteller i store byer og ved flyplassene. Distriktene taper også på dalende etterspørsel i takt med at flere kjøper seg fritidsbolig, både i Norge og i utlandet.

Antall utenlandske gjester i Norge er omtrent som for 15 år siden, men stadig flere hoteller kjemper om dem.

Og markedet vil bli enda tøffere. Det kommer i alt 21 nye hoteller med ca 3500 rom i inneværende år og 2012. De nye hotellenes gjennomsnittsstørrelse er på 170 rom; ganske store med andre ord. Og de ser ut til å ha tatt konsekvensen av utviklingen. Over 90 prosent av dem etableres i byene. I tillegg utvider et tilsvarende antall eksisterende hoteller sine arealer. Totalt sett vil romkapasiteten øke med tre prosent i løpet av dette året og det neste.

 

KJEDEDOMINANSEN

Norge er et av landene i Europa med høyest kjedeandel. De ti viktigste kjedene står nå for ”bare” 32 prosent av hotellene, men har 61 prosent av rommene. De fire største er Nordic Choice (17 prosent), Rica (13 prosent), Thon (12 prosent) og Rezidor (10 prosent).

Kjededominansen er spesielt sterk i de største byene, og det er en trend som har fortsatt i 2010 og 2011. Det betyr at kampen mellom by og land for en stor del er en kamp mellom kjedene og de kjedeløse.

Teaser:

Distriktshotellene taper i et stadig mer struktururolig og fortettet marked. Og bakom truer ny finanskrise.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Byhotellene og kjedene holder stand (her representert ved Quality Hotel 33 i Oslo), mens hotellene i utkantene har slitt og vil slite fortsatt.