Sterkt fokus på miljø

Publisert Sist oppdatert

Inntil Plaza ble bygget var SAS Scandinavia Hotel Oslos høyeste hotellbygg.

- Hos SAS Scandinavia Hotel har vi jobbet målrettet med og hatt et sterkt miljøfokus de 15 siste årene. Vi utvikler oss kontinuerlig. 100 prosent i mål kommer man nok aldri fordi det hele tiden kommer nye produkter med ny emballasje, som en må lære å håndtere på best mulig måte. Derfor vil det alltid være et forbedringspotensial, mener teknisk sjef Jørgen Breum ved SAS Scandinavia Hotel i Holbergsgate i Oslo.

Ukentlig rapportering
I følge Breum er de fleste norske hoteller nokså miljøbevisste i dag. – Du kan knapt drive et hotell uten en klar miljøpolicy. Der er krav fra myndigheter, og ikke minst økende krav fra gjester som må imøtekommes. Vi mener der er vår samfunnsplikt å drive mest mulig miljøvennlig. I vår kjede, Rezidor SAS Group, har vi tatt konsekvensen av dette, og implementert et Responsible Business program, hvor miljøarbeide er en viktig del. Mer enn 100 hoteller rapporterer til en sentral database. Hotellene benchmarkes regionalt på 17 kriterier. Miljøarbeidet blir synliggjort og det blir lettere å kommunisere mål og delmål i organisasjonen. Det er positivt å ha noe å strekke seg etter, fastslår Breum.
 
Egen pantemaskin
Hotellet var det første i Norge som fikk egen pantemaskin for tre år siden. Maskinen er plassert i varemottaket. Nylig fikk også Arena Hotell på Lillestrøm en egen pantemaskin. Det er Tomra Butikksystemer som leier ut pantemaskinene til hotellene.
På spørsmål om hvordan maskinen fungerer, svarer Breum at den sorterer bokser og flasker og komprimerer dem.
– Pantemaskinen tar 400 bokser og 250 flasker. Det medfører at både avfallsrommet og de ulike avdelingene i hotellet er blitt ryddigere. Tomgods tar jo mye plass, sier teknisk sjef ved hotellet.
 

Teknisk sjef Jørgen Breum forteller at SAS Scandinavia Hotel har hatt et sterkt miljøfokus de 15 siste årene.

Flittig brukt
Hvert år pantes cirka 30.000 bokser og flasker i maskinen på hotellet. Hver avdeling har selv ansvaret for å bære tomgodset ned til maskinen i varemottaket. Bruk av maskinen har gjort avfallshåndtering enklere for de ansatte ved hotellet. Ikke minst sparer de miljøet ved å redusere transporten når tomgodset er komprimert. Arbeidsmiljøet blir også bedre ved at de ansatte ikke lenger håndterer så tunge kolli. Avfallsvolumet reduseres. Tidligere tok tomme bokser mye plass.

- Det å ha pantemaskin på hotellet gir flere viktige synergieffekter. Etter at vi fikk pantemaskinen, benytter vi oss mer av bokser enn tidligere. Boksene er lettere å stable og det er plass til flere bokser enn flasker i minibaren på rommet, påpeker Breum.

Panten rett på konto
Breum forklarer at det er en modemforbindelse i pantemaskinen. En gang i uken tas oppgjøret, og panten blir direkte refundert til hotellets konto.

Hoteller som håndterer panten selv får 20 øre per enhet i godtgjørelse i tillegg til panten. Det eneste minuset Breum opplever med maskinen, er at den ikke tar i mot flasker og bokser som gjestene bringer med seg fra utlandet.

Pantemaskinen ved SAS Scandinavia Hotell er omtrent den samme som du finner i butikkene. Forskjellen er at hotellets maskin sorterer selv. I butikkene foregår sorteringen manuelt.

SAS Scandinavia Hotel var det første hotellet i Oslo som fikk egen panteautomat.

Leverandørsamarbeid
Det er Breum som har ansvaret for all avfallshåndtering ved SAS Scandinavia Hotel. – Vi har et tett samarbeid med alle leverandører med hensikt å redusere avfallsmengden mest mulig. Målet er å hovedsakelig benytte seg av gjenbruksemballasje. Breum understreker at SAS Scandinavia Hotell her har kommet langt.

Hotellet er medlem av GRESS-gruppen, som også legger stort press på leverandørene med tanke på miljøvennlig emballasje. GRESS-gruppens formål er å fremforhandle avtaler om leveranser som gir optimale, effektive og sikre innkjøp for sine eiere og medlemmer. GRESS-gruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Gate Gourmet Norway, Rica Hotels, Compass Group Norge og Radisson SAS Hotels And Resorts.

Sorterer i hver etasje
I dag sorterer vi avfallet i hele sytten fragmenter. Restanfallet tømmer vi kun en gang i uken, sier Breum, og legger til at miljøbevissthet også er kostnadsbesparende for hotellet.
– Jeg vil på det varmeste oppfordre andre hoteller som har større returmengder av bokser og PET flasker, til å anskaffe en egen pantemaskin, sier Breum. Han har hatt en positiv erfaring med maskinen gjennom alle tre årene.

I dag sorteres alt avfallet i hver etasje. Stuepikene sorterer bokser, plastflasker, avis og papir, glassflasker, øl/vin og restavfall. Det er plassert dunker like ved heisen i hver etasje. Dette letter jobben for dem som arbeider med slutthåndteringen i avfallsrommet. Denne ansvarsfordelingen startet 1. februar i år, og har så langt vært svært vellykket.

Servicesjef Gunnar Orre i Tomra Butikksystemer håper at flere vil innse det SAS Scandinavia Hotel har opplevd. – Behovet er der hos alle hoteller. Derfor håper jeg at det kan bli en trend med egen pantemaskin, fastslår Orre. Han understreker at maskinen kan plasseres hvor som helst i hotellet.


Fakta om SAS Scandinavia Hotel i Holbergsgate i Oslo:

Kjede: Radisson SAS Hotels & Resort.
Årlig omsetning: 180 millioner kroner.
Kundegrupper: Forretningsreisende, kurs- og konferanse, fritid, forretningsgrupper, flycrew og fritidsgrupper.
Antall rom/suiter: 488 rom og 3 suiter.
Røkfrie rom: 293.
Spesielle løsninger: Summit 21 (Urinal foran vindu, slik at du retter strålen mot byen). Twin dametoalett (To toaletter i samme rom; perfekt for venninner som er på byen og går to og to på toalettet).
Bevegelseshemmede: 3 handicap-tilpassede rom på plan 3, terskelfrie løsninger på hele hotellet.
Årsverk: 164.
Restauranter/barer: 2 restauranter, 1 bar.
Velværeavdeling: Sauna, svømmebasseng og fitnessrom.
Thumbnail Image: