Sikkerhet og helse i HORECA

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Hotell- og restaurantbransjen er blant de raskest voksende bransjene i Europa, med nesten åtte millioner europeiske arbeidstakere. En ny rapport tar for seg arbeidsmiljøet i bransjen.

Bransjen er karakterisert av mange unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere, viser en ny rapport som tar for seg arbeidsmiljøet i hotell- og restaurantbransjen. Rapporten er utarbeidet av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA, og den gir innsikt i arbeidsmiljøutfordringer i bransjen og god praksis både på arbeidsplassen og på policynivå.

Ifølge arbeidstilsynet.no er størstedelen av virksomhetene små, spesielt restaurant-, pub- og kafevirksomhet med under ti arbeidstakere.

Det svenske prosjektet "Kroger mot knark" trekkes frem som et av god praksis-eksemplene. 33 nattklubber jobber sammen for å skape en tryggere arbeidsplass for de ansatte, og de har utviklet retningslinjer for hvordan håndtere narkotikamisbrukere, både gjester og kolleger, og hvordan de kan gripe inn i en situasjon.

I tillegg gir prosjektet opplæring og råd på hvordan for eksempel dørvakter kan gjenkjenne misbrukere, hvordan håndtere dem og hvordan nattklubben kan bygges slik at den blir mest mulig trygg for de ansatte. Bruken av narkotika skal ha gått ned i de klubbene som deltar i prosjektet, som har gitt positive resultater for de ansattes arbeidsmiljø.

Disse generelle arbeidsmiljøutfordringene karakteriserer bransjen: tungt arbeid, mye stående og statisk arbeid, kundekontakt, som i enkelte tilfeller er utfordrende, mye kvelds- og helgearbeid, som kan ha negativ effekt på forholdet mellom arbeid og fritid, høyt stressnivå, ensformig arbeid, trakassering og vold fra kunder, kolleger og ansatte, samt diskriminering av kvinner og utenlanske arbeidstakere.

Hele rapporten finner du på engelsk HER

Teaser:

Hotell- og restaurantbransjen er blant de raskest voksende bransjene i Europa, med nesten åtte millioner europeiske arbeidstakere. En ny rapport tar for seg arbeidsmiljøet i bransjen.  

Main Image:
Thumbnail Image: