Saftig ti-åring

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Ola T. Heggem gratulerte Vestfold Fugl med dagen.

 

 

 

Vestfold Fugl har sitt produksjonsanlegg på Borgeskogen i Stokke, og kommunens ordfører, nabokommunens ordfører samt statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Ola T. Heggem, eiere og samarbeidspartnere hilste jubilanten på dagen. De fremmøtte fikk også en meget interessant presentasjon av bedriften og produksjonen, gjennom smaksprøver og film om produksjonsanlegget og produksjonsmetoden. Inn i anlegget slapp gjestene av opplagte årsaker ikke til; hygiene og kvalitetskontroll har alltid første prioritet i et produksjonsanlegg for matvarer.

Vekstnæring

At fjørfeproduksjon er en næring som kan vise til stor vekst, kommer til uttrykk i forbrukstallene. I 1989 lå forbruket på fire kilo fjørfekjøtt per person, i 2009 var dette tallet økt til 17 kilo i året. Rent produksjonsmessig snakker vi om en økning fra 12.500 tonn til 84.000 tonn fjørfe i 2009.

– Vi venter dessuten videre økning, sa statssekretær Heggem. Han påpekte at norske spisevaner gikk i retning av ytterligere økt forbruket av hvitt kjøtt.

– Vi nærmer oss Europas, sa han og la til at man fra departementets side er opptatt av at norske forbrukere får det de etterspør; norske og ikke importerte varer. Et ankepunkt mot den økte produksjonen av fjørfe, har vært at kraftfôret blir importert.

– Men det er bedre at vi importerer fôret, enn at vi importerer kylling, sa statsråden.

– Nå snakker man i departementet om at det viktigste er at maten er trygg, ikke at den er billig, poengterte han.

Samarbeid

De senere år har Vestfold Fugl konsentrert sitt markedsarbeid mer og mer mot grossister innen norsk storhusholdning. I den forbindelse er det etablert et landsdekkende salgsapparat. I 2007 ble bedriften overtatt av Cardinal Foods.

– Dette var en stor styrke for Vestfold Fugl, sa daglig leder Stein Bringeland. Han pekte på at man da hadde intern tilgang på gode råvarer og at samarbeidet både med ledelsen i Cardinal Foods og søsterbedriftene har bidratt til kompetanseutvikling, kvalitetsøkning og produktutvikling, samt ytterligere vekst for bedriften.

Gode medarbeidere

Arbeidet som utføres i produksjonen baserer seg i stor grad på en kombinasjon av manuelt og maskinelt arbeid. I så måte behøver man kompetente medarbeidere i alle ledd, og bedriften har de senere årene kontinuerlig arbeidet med å styrke alle funksjoner innen produksjon. Totalt har bedriften 73 ansatte og om lag 60 av dem kommer fra Polen eller Litauen. Av den grunn ble Bringelands tale også oversatt til polsk. Mange begynte i midlertidige stillinger i bedriften og det er mange par blant de ansatte.

– Vi rekrutterer selv og har også egen tolk. Samt at vi har 60 – 70 navn på venteliste, sier Bringeland. Å få norsk ungdom til å jobbe i bedriften har vist seg vanskelig, så Bringeland er svært fornøyd med sin polske og baltiske stab.

– De har lavt sykefravær, tar arbeidsoppgavene svært seriøst og er veldig gode på samarbeid og arbeidsforståelse. Hadde polakkene og litauerne reist hjem, hadde maskineriet stoppet helt opp. Våre medarbeidere er viktige for oss, avslutter han.

Thumbnail Image: