Rekordmange får opplæringsstøtte

Publisert Sist oppdatert

Direktør i Vox Jan Ellertsen

Det ble søkt om til sammen 122 millioner kroner gjennom programmet i år. Programmet har hatt en sterk vekst siden det ble lansert for fire år siden, og det er nå delt ut 98 millioner i alt.
– En ekstrabevilgning i forbindelse med regjeringens krisepakke gjør at flere virksomheter enn tidligere får opplæringsstøtte. De kan nå bygge kompetanse og ruste seg for framtiden, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.
Økning i varehandel og byggnæring
Bransjene varehandel og byggenæring har mer enn 30 virksomheter hver som skal i gang med opplæring i år. I fjor var tallet under ti for begge næringene.
– Dette er et resultat av at vi har satset særskilt mot disse bransjene, forklarer Ellertsen. – Slik opplæring på arbeidsplassen vil gi gevinster både for virksomhetene og medarbeiderne, sier han.

Fordelt på 18 fylker
Det blir satt i gang opplæringsprosjekter i 18 fylker. De fleste tildelingene er i Nordland og Østfold. Deretter følger Rogaland, Oppland og Oslo. Oslo og Nordland var også blant fylkene med flest søknader.

Se fordelingen på: www.vox.no/bka
Thumbnail Image: