Nyttig arborist

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

 

I følge Naturmangfoldloven er det forbudt å felle gamle edelløvtrær. Dette kan være en utfordring rundt flere eldre hoteller her i landet. En arborist kan hjelpe deg å bevare og dem. 

 

– Ikke alle er klar over denne loven, sier arborist og gartner Kenneth Thomassen. Han samarbeider med økolog Steinar Vatne. Sammen gjør de helhetlige vurderinger av grøntområder som tar høyde for både trepleie og forvaltning av naturen.

 

Artsmangfold

Naturmangfoldlovens formål er bærekraftig bruk og vern av naturen. Den første delen trådde i kraft i 2009, resten har trådd i kraft i bolker siden. Den omfatter blant annet vern av edelløvtrær. Både alm, eik og bjørk over en viss diameter er fredet.  Spesielt gjelder dette hule eiker. Barlind er fredet over hele landet uavhengig av diameter. Å felle et fredet tre er et lovbrudd og du kan bli saksøkt.

– Alle tiltakshavere, også private, må gjøre undersøkelser angående virkning av utbyggingen på naturmangfoldet. Det beste er å bestille vurdering utført av en fagperson som biolog eller arborist, sier Thomassen.

– Bakgrunnen er at gamle trær, og spesielt hule trær, har et enormt artsmangfold. Det kan leve et 20-tallsarter på ett tre, også rødlistearter, opplyser Vatne.

 

Tåler mye

En arborist kan, ut fra en risikovurdering, si om et tre er farlig. I følge Thomassen holder et gammelt tre som regel lenger enn man tror. At det er hult, betyr ikke nødvendigvis at det er svakt.

– Selv om det er hult kan det ha mye frisk ved. Man kan beskjære mye av grenene for å fjerne fare for fremtidig brekkasje og minske faren for at det tas av storm. Hvis treets tilstand er riktig dårlig kan man la stammen stå som en høy stubbe for å bevare livsmiljøene på det, sier Vatne.

 

Til røttene

Ett tre er ikke bare det du ser. Røttene er minst like viktige, og må med i vurderingen av et tiltaksområde.

– En arborist er ofte til stede ved graving i rotsonen. Noen ganger må det brukes spesialredskap, slik som blåsespade, for ikke å skade røttene, forteller Thomassen.

Ved felling av trær er de fleste engstelige for store vannansamlinger og eventuelt lekkasje til kjeller.

– En bjørk suger flere hundre liter vann om dagen. Det er klart det blir fuktigere når man feller det. Hvor vannet går og eventuell fare for vann i kjeller må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Thomassen.

 

God planlegging

Det er en stor fordel å tenke på beplantningen allerede i planleggingsfasen. En stedstilpasset helhetsvurdering av fagperson omfatter alt fra type jord og hvordan jorden er lagt opp, til en anbefaling av arter i forhold til blant annet klima, arkitektur, rotvolum og utvikling av trær og planter over tid. Selvfølgelig tar man også høyde for Vegvesenet regler om fire meter sikthøyde ved gata.

–Her er det penger å spare og penger å tjene. God planlegging fører til effektivt vedlikehold av både hus og hage. Man behøver for eksempel ikke bekymre seg for trær som er plantet for tett på huset og fører til tette takrenner og pisking på ruter, sier Thomassen.

Et godt planlagt grøntanlegg gir også bedre inntrykk ved salg.

– Kunden får alltid et helhetlig inntrykk. Jeg ser ikke bort fra at et grøntanlegg som klinger i harmoni med bygningsmassen kan øke verdien på eiendommen, sier han.

 

Vedlikehold

Uansett hvor godt man planlegger, trær og busker vokser og vedlikehold er og blir en del av det å ha et grøntanlegg. Våre fagmenn anbefaler ikke å vente for lenge.

- Generelt bør grundig vedlikehold utføres hvert tredje til femte år. Ved hotell og offentlige bygg hender det man bruker importerte planter med dårlig kvalitet. Hvis man venter for lenge med vedlikehold kan det føre til dårlige trær med fare for brekkasje, sier arboristen. 

En tre eller en gren kan gjøre store skader hvis det havner der det ikke skal. Så vidt vi vet har det ikke skjedd dødsfall i Norge på grunn av brekkasje på trær eller grener, men skader skjer stadig. Sommeren 2011 falt et tre i Slottsparken rett over en av de dyreste Jaguarene i Norge. Skader av mange slag kan unngås ved riktig skjøtsel.

Teaser:

 

I følge Naturmangfoldloven er det forbudt å felle gamle edelløvtrær. Dette kan være en utfordring rundt flere eldre hoteller her i landet. En arborist kan hjelpe deg å bevare og dem. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Arborist Kenneth Thomassen på jobb i en gammel eik. Vedlikeholdsbeskjæring og fjerning av brekkasjer står på programmet.