Millionstøtte til grunnleggende opplæring

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Om to uker går fristen ut for å søke om midler fra Vox til kurs innen lesing, skriving, regning og data på arbeidsplassen. 

Til samme lyser Vox ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Pengene skal gå til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Både bedrifter, offentlige virksomheter, kurstilbydere, næringsforeninger og organisasjoner i arbeidslivet er velkommen til å søke på midlene. Søknadsfristen for å søke på BKA- midler er satt til 19. januar. 

På Vox sine hjemmesider finner man både tips om hvordan tillitsvalgte kan få virksomheten til å søke om midler til kurs for de ansatte, og hvordan kurstilbydere kan søke BKA-midler for å arrangere kurs for virksomheter i lokalmiljøet. Noen av de positive effektene som økt basiskompetanse kan ha for virksomheten er at flere ansatte kan bli rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring, færre feil og mindre svinn, bedre oppfølging av sikkerhetsrutiner, færre arbeidsulykker, mer selvgående ansatte, lavere sykefravær når ansatte er trygge i jobben og smidigere drift og bedre kundeservice. 

Les mer om støtteordningen på vox.no, hvor man også kan søke om midler.

Teaser:

Om to uker går fristen ut for å søke om midler fra Vox til kurs innen lesing, skriving, regning og data på arbeidsplassen. 

Main Image:
Thumbnail Image: