Merker allerede lavere oljeaktivitet

Hotellene i Stavanger-regionen må tenke nytt.

Publisert Sist oppdatert

De store hotellene i Stavanger-regionen får opptil 90 prosent av inntektene sine fra oljebransjens kurs og konferanser. Nå fører nye hoteller, økt konkurranse og kutt i aktiviteten offshore til at regionen må finne andre inntektskilder, skriver Stavanger Aftenblad.

Avisen har hentet inn tall som viser at konferansehotellene i Stavanger-området er svært avhengige av inntektene fra oljeindustrien, også i perioden mellom de store oljemessene.

– Hele regionen lever av olje, og det gjør vi også, sier Gisle Steffensen, hotelldirektør ved Sola Strand Hotel.

– Vi har merket at oljeselskapene i større grad holder sine seminarer og konferanser hjemme. Det håper vi endrer seg. Men hvis dette fortsetter, er det bekymringsfullt, sier direktør Ulrika Larsson ved Rica Forum Hotel på Tjensvoll.

Andre hoteller bekrefter bildet. Aktiviteten i oljebransjen er livsviktig for inntektene, og akkurat nå er den nede i en bølgedal.

20. august øker hotellkapasiteten på Nord-Jæren øker med 10 prosent over natten når Clarion Hotel Energy på Tjensvoll åpner dørene. Øvrige investeringer i regionen vil føre til at dagens knapt 4000 hotellrom nesten dobles de neste fire årene.

Gisle Steffensen ved Sola Strand Hotel sier at han tror det kommer til å være en overkapasitet de neste fire-fem årene. Grunnen til dette er at det kommer for mye samtidig. Nå må hotellet tilpasse driften etter aktiviteten, sier han.

Laila Neverdahl, hotelldirektør hos Clarion Hotel Stavanger, sier at hotellene må løfte blikk ut av regionen.

– Det finnes er stort marked utenfor Rogaland, sier hun, og deler synspunkt med Ulrika Larsson.

– Det er spennende å få nye hoteller til Stavanger. Det er bra at det skjer noe, men da må hele byen jobbe hardere for å få inn nye arrangementer, sier Larsson.

– Det er ikke nok med bare konferanser. Vi burde kunne konkurrere med Oslo, men også prøve å få til et samarbeid med Oslo der arrangementer legges annethvert år i de to byene. Noe lignende som det de har fått til i Stockholm og Gøteborg, sier hun.