Konkurser kunne vært unngått med bedre innkrevings rutinener

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør
Heidi Skaaret

Lønnsomhetskalkulator på nett - se hva utestående fordringer koster!

Lindorff lanserer nå to gratis nettkalkulatorer for kredittsjekk og inkasso, hvor ikke minst små- og mellomstore bedrifter kan se hva utestående kreditt og utbetalte fordringer koster dem - på få minutter. Kalkulatorene er utviklet av Lindorffs fremste analytikere, med bakgrunn i kvalitetssikret informasjon, og gir bedrifter muligheten til selv å se hvor mye de kan tjene på å bedre rutinene for innkreving av utestående kreditt og fordringer i kroner og øre.

- Vi ser at mange små og mellomstore bedrifter bruker mye tid på purring, oppfølging og oppsporing av ubetalte fordringer og kundekreditt. For mange betyr dette tapte penger, da tiden benyttet til purring kunne blitt benyttet på andre - og mer innbringende oppgaver. De nye lønnsomhetskalkulatorene viser bedrifter hvor mye de kan tjene på å bedre rutinene, sier Heidi Skaaret, administrerende direktør i Lindorff AS.

Mot tidenes konkursår i byggebransjen
Etter en jevn nedgang de siste årene gikk antallet konkurser i norske bedrifter drastisk opp i andre kvartal i år. I juni annonserte Statistisk Sentralbyrå en økning på 26,6 sammenlignet med andre kvartal i fjor. Små og mellomstore bedrifter innen bygg og anleggsbransjen utgjør en stor del av antallet på konkursstatistikken med en økning på sju prosent fra 2007.

Om trenden fortsetter, tyder 2008 å bli tidenes største konkursår i byggebransjen. Kostnadsveksten og det stigende rentenivået har ført til relativt kraftig reduksjon av igangsatte boliger, og Byggenæringens landsforbund anslår at det totale aktivitetsnivået innen byggebransjene kan bli redusert med mellom åtte og ti milliarder kroner i 2008.

Mange konkurser kunne vært unngått
Lindorff forventer at antallet konkurser i Norge kan nå hele 3500 innen utgangen av året. Dette er nesten en tredobling sammenlignet med 2007. Samtidig med konkursøkningen, ser finansselskapet en tilsvarende oppgang i registrerte inkassosaker. Ifølge analytikere kunne mange av disse lett vært unngått om bedriftene hadde bedre rutiner for kredittsjekk og betalingsinnkreving.
- Samtidig som konkurstallene stiger, ser vi en tilsvarende økning i betalingsanmerkninger og registrerte inkassosaker blant norske AS. Hele 53 prosent av inkassosaker registrert i bygg og anleggsbransjen så langt i tredje kvartal 2008, er mot bedrifter det ikke anbefales å gi kreditt. Mange av disse sakene kunne vært unngått om bedriftene foretok en rask undersøkelse av kjøperen før avtalen ble inngått, fastsetter Heidi Skaaret, administrerende direktør i Lindorff AS.

Dårlige rutiner - store konsekvenser
Det siste året har den generelle renteøkningen ført til vanskeligheter for mange. For små og mellomstore bedrifter i bygg og anleggsbransjen har situasjonen vært spesielt merkbar, da disse ofte har lite tid til å kreve inn penger.
- Små aktører i bygg og anleggsbransjen er generelt er tett knyttet opp mot hverandre, og har større gjeldsgrad og lavere marginer enn andre bransjer. Gjeld og likviditetsproblemer blant én eller flere AS kan dermed fort få negative ringvirkninger i store deler av bransjen, sier Skaaret.
- At en betaling utestår behøver ikke å ha stor innvirkning, men for små bedrifter kan dette ha store følger. Om én kunde er sent ute med betalinger ser det ikke så ille ut, men om denne ene kunden står for en stor del av omsetningen kan det ha store finansielle følger om pengene ikke kommer inn til avtalt tid. Dette kan føre til likviditetsproblemer, stagnasjon og i verste fall konkurs, konstaterer direktøren.

Lønnsomhetskalkulatorene ligger tilgjengelige på http://www.lindorff.no/
Thumbnail Image: