Ikke fornøyd med tjenesten

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Online booking av hotellrom er noe de aller fleste gjester benytter seg av. For hotellene er det ikke ubetinget positivt. 

 

Dette kom frem da Horwath presenterte repporten Norsk Hotellnæring 2012 i oktober. Online Travel Agents (OTA) tar seg til dels svært godt betalt for å formidle gjester. I følge rapporten ligger deres provisjonssats på mellom 15 og 25 prosent.

– Denne tjenesten er for dyr, formelig tordnet partner i Horwath Per-Erik Winther utover den fullsatte marmorhallen i DNBs lokaler sentralt i Oslo, hvor en rekke ledere innen hotell- og reiselivsnæringen var samlet for å bivåne fremleggelsen av rapporten.

Winter poengterte at rapporten bygger på SSB-statistikk, noe som kan gi en viss feilmargin.

 

For lite tilbake

– OTAs tar for høy provisjon, dette er ikke bærekraftig for hotellene, fortsatte han. Dette ble bifalt av flere hotelledere.

Disse byråene har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet noe som betyr at hotellene har fått en stor konkurrent i dette mellomleddet. I 2011 kom 26 prosent av alle hotellbestillinger online og av disse stod OTAs for 11 prosent. Dette er dyre kanaler å bruke og Horwath anbefaler hotellene å være oppmerksomme, for dette koster mer enn det smaker. Samtidig er det fare for at hoteller kan tape store penger, helt unødvendig. Det relativt nystartede BookNorway som er den juridiske bestillingspartneren til visitnorway.com, har enda ikke helt klart å komme i posisjon og ta markedsandeler fra de langt mer kjente OTAs etter vel et års drift.

 

Effekten av finanskrisen

Hotellene bør være oppmerksomme på hvilke utgiftsposter de har av flere grunner. Antallet utenlandske overnattingsdøgn synker som følge av finanskrisen og det er ikke tegn som tyder på at den negative trenden vil snu med det første. Winther gjorde også forsamlingen oppmerksom på det noe paradoksale i at vi hele tiden snakker om hvilke destinasjoner man kan reise til fra Norge, ikke motsatt, altså hvilke flyruter som frakter utlendinger hit.

– Vi er jo ute etter hvor mange flyruter det er fra utlandet og hit, ikke motsatt, sa han. Han påpekte også at det bør være rimelig uinteressant for storbyhotellene å stjele kunder fra hverandre, veksten må være ut mot det internasjonale markedet. Antall hotellrom og nybygde hoteller særlig i de store byene er på oppadgående, noe som også er med på å skjerpe konkurransen og legge press på RevPAR (inntekt per tilgjengelige rom). En høy kronekurs frister nordmenn til stadig flere utenlandsreiser, for utlendinger har kursen en motsatt effekt.

 

Variasjon mellom by og distrikt

Det er til dels dramatiske variasjoner mellom by og distrikt når det gjelder resultat på bunnlinja. Mange distriktshoteller sliter og driverne har det nærmest som livsstil å holde driften i gang. Samtidig er distriktshotellet gjerne en av grunnpilarene i lokalsamfunnet, det er her de store begivenhetene som bryllup, jubileer, konfirmasjoner osv holdes. Forsvinner hotellet, blir noe av bygdas identitet borte.

 

Effektiv drift

Til tross for til dels dystre prognoser, påpekte Winter at norsk hotellnæring ligger godt av på flere felt.

– Solgte romdøgn per årsverk er blant det høyeste i verden og vi er stadig konkurransedyktige med henblikk på hotellpriser. Norske hoteller har en fleksibel organisasjon som stadig utvikler seg, og drift og logistikk bedres. Norge er i verdenstoppen, sa han.

 

Interessante paneldebatter

Programmet bestod foruten den allerede nevnte rapportfremleggelsen av paneldebatter både med ledere fra de store kjedehotellene, ledere fra distriktshoteller, presentasjon av landets ferskeste to-Michelin stjerners restaurant Maaemo ved styreleder Jon-Frede Engdahl samt et foredrag med Andy Potter fra Hilton, som drøftet hvorvidt de ønsket å etablere seg i Norge.

Teaser:

Online booking av hotellrom er noe de aller fleste gjester benytter seg av. For hotellene er det ikke ubetinget positivt. 

  

Main Image:
Thumbnail Image: