Historisk hotell på nye spor:

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å bygge gangbro mellom de to byggene, og håper på ferdigstillelse av prosjektet innen sommeren 2006, sier Knut Kettermann, hotelldirektør på Fleischer´s Hotel.

Vil utnytte ledig kapasitet

- Bakgrunnen for at vi tok kontakt med Fleischer´s Hotel, var at vi ønsket å utnytte den ledige kapasiteten i stasjonsbygget, sier Jan Roald Myking, regionsjef vest for Aberdeen Property Investors, som forvalter NSB sine bygninger langs Bergensbanen. - Dette er en problemstilling som gjelder for de fleste stasjonsbygningene langs denne banen, sier Myking.

Går i nye spor

- Vi har store forventninger til dette samarbeidet. Vi har i dag underkapasitet i høysesongen og har måttet si nei til mulige gjester. Vårt mål nå er å skape 10 000 nye gjestedøgn i løpet av tre år. For å få det til må vi være kreative og gå i nye spor. Blant annet har vi en storoffensiv i Russland, som vi anser som et spennende marked, sier Erik Østli, salg- og markedssjef på Fleischer´s Hotel.

Vil knytte sammen hotellet og stasjonen

- Det er viktig for oss at det blir en fysisk kontakt mellom jernbanestasjonen og hotellet, og derfor har vi innledet en dialog med Voss kommune om gangbroen. Vi har fått positive signaler fra dem og håper å komme til enighet, sier Kettermann.

Naboer i 100 år

- Fleischer´s Hotel ble bygget i 1889 og Voss stasjon ble åpnet i 1909. Det betyr at vi har vært naboer i snart 100 år. I tillegg har Fleischer´s Hotel vært en god kunde av NSB i mange år, og det er hyggelig å kunne videreutvikle dette samarbeidet. For oss er dette nyskapende. Det er første gang NSB inngår et samarbeid som går på hotelldrift, sier Jan Roald Myking.

Entusiastisk ordfører

- For Voss er dette gode nyheter. Vi har nylig fått verdensarvstatus (World Heritage), nihulls golfbane og skal investere 35 millioner kroner i nytt skianlegg neste år. Dette medfører at vi må øke sengekapasiteten, sier Bjørn Christensen, ordfører på Voss.

Thumbnail Image: