Gjestedøgnsstatistikk for november 2009

Publisert Sist oppdatert

Nordland og Troms hadde derimot en nedgang på henholdsvis 6,4 % og 5,8 %.

For Nord-Norge totalt var det dermed en nedgang på 4,2 %, mens Norge i snitt hadde en nedgang på 1,8 %.

Norske gjestedøgn hadde i november 2009 en nedgang på hotellene i Nord-Norge på 2,6 %, mens utenlandske gjestedøgn hadde en reduksjon på hele 20,3 %.

Hittil i år, januar-november, har det vært en nedgang på 0,4 % for hotellene i Nord-Norge, mens det for Norge totalt har vært en nedgang på 3,5 % i antall gjestedøgn. En litt mindre negativ utvikling i landsdelen enn i Norge totalt.

Ut fra tallene i statistikken er det helt tydelig å se at det er forretningstrafikken som har sviktet, sier regiondirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, i en kommentar.

Kurs/konferanse har en nedgang i november 2009 på hele 25 % i forhold til samme måned i fjor, mens yrkestrafikk har en nedgang på 5,5 %.

Ferie- og fritidstrafikken derimot har en vekst på over 15 % i november 2009.

Privatmarkedet fra Norge øker, mens forretningsmarkedet innskrenker.

Den samme trenden gjenspeiles også i totaltallene for årets 11 første måneder.

Camping/Hyttegrender

På camping og hyttegrender har det pr utgangen av november totalt vært 996.000 overnattinger i Nord-Norge, 21.000 færre enn i 2008, - 2,2 %.

Oppnådd pris pr rom

Som det fremgår av tallene hadde landsdelen en vekst i oppnådd pris pr rom. Gjennomsnittsprisen i Nord-Norge var pr rom i november 2009 kr. 829,- mot kr 814,- i november 2008.

Prognose for hele året 2009

Under forutsetning av at utviklingen i antall gjestedøgn på hotellene i desember 2009 blir lik desember 2008 vil hotellene i Nordland få en totalvekst i 2009 på 2 %, hotellene i Troms vil få en nedgang på 3 %, mens Finnmark får en nedgang på 1 %.

Thumbnail Image: