Fullbooket

Publisert Sist oppdatert

På bildet:  Bak: Geir Kristian Øvrevik (Kost og ernæringsforbundet) Foran fra venstre: Tore Haug, NHO Reiseliv Innlandet Maria Sundal, Mat i Hedmark Konrad Sel, Utstillingsplassen Messer as.
- Vi er kjempefornøyd med en utviklingen vi har hatt med Innlandets største messe og utstilling for leverandører til storhusholdingen.
At vi må sette en sluttstrek for påmelding nå i juni er rekordtidlig, og vi kan nå fokusere på øvrige detaljer rundt arrangementet.
- sier Konrad Sel, daglig leder for Utstillingsplassen Messer som er teknisk ansvarlig for messen.
- Storhusholdningsindustrien i Innlandet er en viktig næringsaktør som genererer mange arbeidsplasser. Det er optimisme innen for reiseliv og turisme for øvrig. Størrelsen og omfanget på årets messe er mer omfangsrik enn tidligere. Vi er svært opptatt av at dette skal være en lukket fagmesse, kun for de som jobber innen for storhusholdning. Vi får besøkende fra eiere og ansatte både fra offentlig og privat sektor, hotell, restaurant, kafeteria, institusjoner, kantiner, catering, kiosker etc.

De fleste besøkende er fra Hedmark og Oppland, men vi kan se en økende oppslutning fra nord Akershus og Buskerud.
- sier regionsjef for NHO Reiseliv Innlandet, Tore Haug.

Østlandske Storhusholdning arrangeres 17. – 18. okt. på Hamar er et arrangement i regi av NHO Reiseliv Innlandet og Utstillingsplassen Messer as.

Den arrangeres annet hvert år og er den 7. i rekken i 2007.

Se mer info: http://www.storhushold.no/

Thumbnail Image: