Flere konkurser på Østlandet

Publisert Sist oppdatert

Experian, tidligere CreditInform, har analysert konkurstallene fra i fjor. Tallene viser små endringer for landet som helhet i forhold til 2006. Det er imidlertid svært store forskjeller mellom de ulike bransjene, fylkene og byene.

I Østfold og Buskerud er økningen på hele 25 prosent, og i Vestfold 13 prosent, sammenlignet med året før. I Akershus var det en økning i konkurstallene på 12 prosent, og i Oslo en økning på syv prosent.

– Dette er viktige fylker. Nesten halve landets befolkning bor her. Samtidig er det en kraftig nedgang i konkurser i andre folkerike fylker, som Rogaland, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Han finner ingen enkel forklaring på hvorfor det er slik.

– For eksempel er forskjellene på Sørlandet store. Aust-Agder er det fylket med størst økning i konkurstallene i fjor, på hele 33 prosent. Nabofylket Vest-Agder er i motsatt ende av skalaen med en nedgang på 38 prosent.

Verst i bygg- og anlegg
Blant de fem største byene er det Stavanger som kan vise til den største forbedringen, med en konkursnedgang på formidable 48 prosent. Trondheim gjør det dårligst, med en økning på 11 prosent.

Bransjetallene for landet sett under ett viser at post- og telekommunikasjon er blant de bransjene med størst prosentvis konkursoppgang.

Av de viktigste bransjene med flest ansatte og flest bedrifter, er det bygg- og anlegg som kommer dårligst ut. Det var 584 konkurser i denne bransjen i 2007, sammenlignet med 498 i 2006.

– Det er gledelig å se at hotell- og restaurantvirksomhet, samt varehandel, er bransjer med størst nedgang i tallet på konkurser.

Flest AS
– Mars var den verste konkursmåneden totalt, med 339 konkurser, fulgt av oktober med 275 og januar med 266. I desember ble det bare registrert 183 konkurser i Norge, sier Experian-direktøren.

Det store flertallet av konkurser er blant landets aksjeselskap. 1567 av de 2737 konkursene tilhører denne selskapsformen.

911 enkeltpersonforetak gikk konkurs, en økning på 20 prosent siste år. Den største økningen var likevel for NUF (Norske avdelinger av utenlandske foretak). 210 NUF gikk konkurs i fjor, en økning på 79 prosent fra året før.

Thumbnail Image: