Flere konkurser i bransjen

Publisert Sist oppdatert

– For første gang på lenge ser vi dessuten en negativ utvikling for konkurser for de siste 12 måneder sammenligner med foregående 12-månedersperiode, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

2431 bedrifter gikk konkurs i første halvår, 10,5 prosent færre enn på samme tid i fjor, da 2717 bedrifter hadde gått konkurs.

– Bak denne tilsynelatende positive utviklingen ser vi at nedgangen i konkurser har stagnert, og det er mye usikkerhet i næringslivet, sier Molnar.

Mange over ende
Siste halvår har det vært flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen, som også har flere konkurser enn på samme tid i fjor, 548 i år, mot 505 i fjor.

Varehandelen følger hakk i hæl med 502 konkurser i år, mot 498 i fjor.

Bedriftene innen overnattings- og serveringsvirksomhet har også en negativ utvikling i 2010, med 29,5 prosent flere konkurser i år, opp fra 122 i fjor til 158 i år.

– Dette er svært negative tall som påvirker arbeidsmarkedet over hele landet. Det viser at veksten i norsk fastlandsøkonomi uteblir og at folk er redd for å bruke penger både på å pusse opp boligen og reise på ferie, sier Gabor Molnar i Experian.

Han mener det fremdeles er et åpent spørsmål når konsumentene vil åpne pengepungen igjen.

– Samtidig som det er mange konkurser, viser tallene for nyetableringer at det startes færre bedrifter enn tidligere. Etablerertallene har sunket helt siden 2007, et tegn på at markedet er mettet i mange bransjer.

Best i Trondheim
Blant fylkene har Troms den mest negative utviklingen i år med 19,1 prosent flere konkurser. Nordland og Aust-Agder har begge 12,2 prosent flere konkurser i år enn i fjor.

Størst nedgnag i antall konkurser har Sør-Trøndelag, som kan vise til en halvering, fra 172 i fjor til 86 i år. Vest-Agder og Oppland følger på de neste plassene med en bedring på henholdsvis 35,7 og 26,6 prosent.

Blant de største byene kan Trondheim vise til den beste utviklingen med 53,5 prosent færre konkurser enn på samme tid i fjor. Bergen har en nedgang på 15,4 prosent.

Oslo har 2,7 prosent flere konkurser, mens Stavanger har en økning på 5,1 prosent.

Thumbnail Image: