Dyrt å bygge billig!

Publisert Sist oppdatert
- Hvordan man bygger, hvilke materialer eller løsninger som velges kan redusere vedlikeholdsbehovet dramatisk. Vedlikeholdskostnader må også inkluderes i det totale regnskapet for bygget, slik at kostnadsbildet blir realistisk sier Liv Kari Hansteen, adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Stort behov for oppgradering
En rapport fra Multiconsult viser at det tekniske oppgraderingsbehovet i kommuner og fylkeskommuner er enormt. De første fem seks årene er kostnadene for oppgradering beregnet til ca 60 milliarder kroner. Totalt kan kostnadene komme opp i 142 milliarder kroner.

Kunnskapen
Multiconsult påpeker at en del av bygningene må bygges om, eller har gått ut på dato og erstattes med nybygg slik at funksjonaliteten ivaretas. Derfor må kommunene vurdere sin bygningsmasse på strategisk grunnlag som helt klart vil variere med kommunenes størrelse og geografi. Dette er kunnskap Rådgivende Ingeniørers Forening kan bidra med. – Vi ønsker å bidra til at bygg i Norge bygges klokere, sier Liv Kari Hansteen, adm. dir. i RIF.

Kunnskap om fuktskader og inneklima
Et av de største problemene både eldre og nye bygg er fuktskader. RIF har nettopp utarbeidet en veileder som beskriver hvordan vi kan unngå fuktskader i bygninger. Det å bruke denne typen kunnskap kan spare samfunnet for betydelige summer, og bidra til bedre inneklima i både skoler, sykehus og andre offentlige bygg.

-På lang sikt er det som regel dyrt å velge billige løsninger. Rådgivende ingeniører har en uavhengig rolle, som betyr at de kan anbefale løsninger og materialer som fungerer godt og har best kvalitet etter formålet. Dette er en kunnskap som oftere skulle vært brukt mener Hansteen.

Thumbnail Image: