Dropper stjernene

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Interessen for stjernemerking er så liten i hotellnæringen, at Nærings- og handelsdepartementet konkluderer med at det ikke lar seg gjennomføre.

Første mars i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe av Nærings- og handelsdepartementet for å vurdere ulike måter å heve kvaliteten i hotellnæringen. Rapporten fra denne gruppen viser at et økende antall land i Europa tar i bruk stjernemerkingsordninger. Men i hotellnæringen er interessen så liten at departementet har kommet frem til at ordningen ikke lar seg gjennomføre her. Derfor avvikles den.

- Det var i utgangspunktet aktører i bransjen selv som ønsket en stjernemerkingsordning, og vi har fulgt opp dette. Vi ser at flere land i Europa gjør det samme, men interessen hos hotellene har gått kraftig ned. Derfor legges ordningen på is, sier nærings- og handelsminister Trond Giske, i en pressemelding.

Etter en grundig prosess med bred involvering av hotellnæringen, ble den norske stjernemerkingsordningen lansert våren 2012. Nærings- og handelsdepartementet og hotellnæringen har stått sammen om de utredninger som er foretatt, utviklingen og etableringen av stjernemerkingsordningen.

- Fremtidens utvikling i Europa og aktørenes interesse i Norge får ligge til grunn om det skulle bli aktuelt å ta ordningen frem igjen senere, sier Giske.

Teaser:

Interessen for stjernemerking er så liten i hotellnæringen, at Nærings- og handelsdepartementet konkluderer med at det ikke lar seg gjennomføre. 

Main Image:
Thumbnail Image: