Drammen viser vei

Etter noen år i «skyggen» av andre norske hotellstorbyer har Drammen hatt meget god beleggsutvikling i år. Det samme kan ikke sies om Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

– I april måned topper faktisk Drammen listen fra Benchmarking Alliance, sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Også samlet i 1. tertial (jan-apr) i år gjør Drammens hoteller det bra.

– Drammen har hatt en vekst i antall solgte hotellrom på svært solide 16,2 % fra 1. tertial i fjor til 1. tertial i år. Det er den beste utviklingen blant storbyene. Samtidig steg romprisene med 1,6 %. Dette gir en RevPARvekst på hele 18 %, også det er høyest stigning blant byene i oversikten fra Benchmarking Alliance, sier Peter Wiederstrøm fra hotellrådgivningsselskapet Wiederstrøm Hotel Consulting.

– Bare én by, Tromsø, hadde høyere kapasitetsutnyttelse samlet i årets fire første måneder enn det Drammen hadde.

Romsalget øker

Tallene fra 1. tertial (perioden jan-apr) er sammenfallende med trenden vi har sett en stund nå; fin økning i romsalget mange steder, men - i byer med ny romkapasitet – ikke tilstrekkelig til at rombelegget opprettholdes. Og i Stavanger fortsetter elendigheten.

Statistikken fra Benchmarking Alliance for perioden januar-april (samlet) viser blant annet:

- Hotellene på og ved Gardermoen hadde en RevPAR-økning på 11,6 % etter en prisvekst på 3,3 % og en økning i antall solgte hotellrom på 8,1 %.

- I Stavanger-området falt etterspørselen med 7,8 %, prisene sank med 6,1 % og i kombinasjon med en kapasitetsøkning på 17,5 % fra 1. tertial i fjor, stupte RevPAR med 26,4 %. Oljebyen topper likevel prisstatistikken klart

- I Oslo med Fornebu maktet hotellene samlet å opprettholde rombelegget etter en trafikkvekst på 5,3 %. Prisene, og dermed RevPAR, økte med 3,1 %.

- I Bergen falt RevPAR med hele 12,8 %, etter en beleggsnedgang på 9,2 % og et prisfall på 4 %. Her var antall tilgjengelige rom 9,3 % høyere enn i samme periode i fjor.

- I Bodø økte antallet solgte rom med hele 20,7 %. Veksten i antall tilgjengelige rom var dog på 38 %.

- Nesten halvparten av kapasitetsveksten på Tromsø-hotellene ble «fylt» opp i 1. tertial, og dermed falt belegget med 11,8 % sammenlignet med 1. tertial i fjor.

- I Trondheim med Værnes var veksten i antall solgte hotellrom (2,1 %) ikke nok til å «dekke» økningen i antall tilgjengelige rom (9,2 %)