Ber regjeringen snu i tide

Venstre og KrF går imot regjeringens forslag om å øke reiselivsmomsen. En viktig beskjed til regjeringen, mener NHO Reiseliv.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for neste år å øke momsen på reiselivstjenester fra 8 til 10 prosent. Økningen vil gjelde for blant annet hotellovernattinger, fornøyelsesparker og skiheiser.

Venstre reverserer denne momsøkningen i sitt alternative statsbudsjett som ble lagt frem denne uken. Det samme gjør KrF i sitt alternative budsjett, som ble kjent før helgen. 

– Anledning til å snu i tide

– At Venstre og KrF går imot økt reiselivsmoms er en viktig beskjed til regjeringen. Begge samarbeidspartiene til regjeringen sier nå nei til økt reiselivsmoms. Det samme gjør LO og Fellesforbundet som representerer nærmere 150.000 arbeidstakere i reiselivet. Dette gir regjeringen anledning til å snu i tide, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

I budsjettforslaget går regjeringen inn for at momsøkningen skal virke allerede fra januar 2016. NHO Reiseliv krever sammen med LO og Fellesforbundet at regjeringen utreder effekten av økt reiselivsmoms før avgiftsøkningen eventuelt trer i kraft. 

– Ikke gjør det vanskeligere

– Reiselivsnæringen har en rekordvekst, og er den største ungdoms- og integreringsnæringen Norge har. Samtidig er arbeidsplassene i næringen viktigere enn noen gang fordi andre bransjer sliter og innvandringen til Norge er rekordhøy. Reiseliv kan bli stadig viktigere i årene fremover, ikke minst i en situasjon med fortsatt lav oljepris og voksende arbeidsledighet. Derfor er det viktig at man ikke setter inn tiltak som gjør det vanskeligere for reiselivsnæringen å gjøre sin del av jobben. Dette ser KrF og Venstre, og NHO Reiseliv håper de får resten av Stortinget med seg, sier Krohn Devold.

– Svekker konkurranseevnen

NHO Reiseliv-sjefen sier økt reiselivsmoms svekker norsk reiselivs evne til å konkurrere om internasjonale gjester.

– Lav kronekurs er svært viktig når reiselivet skal omstille seg og trekke flere utenlandske tilreisende. Den lave kronekursen vil neppe vedvare hvis oljeprisen igjen stiger om noen år. Økt reiselivsmoms svekker vår evne til å slåss om internasjonale gjester, og fjernes ikke når kronekursen igjen går opp, sier Krohn Devold.