LANG HISTORIE: First Hotel Millennium ligger midt mellom Oslo S og Aker Brygge, og har 114 rom. Konsernet eier ikke lenger bygget, men er fortsatt hotelloperatør.

«Nye» Gest Hotels med rekordresultat 

Konsernet har restrukturert og renovert flere hoteller. 

Publisert

Asmund Haare grunnla First Hotels og Flying Elephant i 1993, men overlot direktørstolen til Anders Moe i 2019.

Konsernet Flying Elephant eier i dag en rekke eiendomsselskaper, flere tomter og 15 hoteller i Norge, Sverige og Danmark, og råder over 2050 hotellrom. Hotellene driftes samlet under det nye navnet Gest Hotels i samarbeid med franchise-selskapene Hyatt og First. Og nylig byttet hotellkjeden navn til Gest Hotels. 

Gest Hotels:

Eier: Flying Elephant. Samarbeider med franschise-selskapene Hyatt og First

Bakgrunn: Grunnlagt av Asmund Haare i 1993, eies i dag av barna Simen og Cathrine

Antall hoteller: 2050 rom fordelt på 15 hoteller i Norge, Sverige og Danmark

Direktør: Anders Moe (45)

Rekordresultat

I Norge er de representert med First Hotel Breiseth i Lillehammer og First Hotel Millennium i hovedstaden. Sistnevnte eier de ikke lenger eiendommen, men er fortsatt hotelloperatør. I en e-post til Hotellmagasinet skriver Anders Moe (45) følgende: 

ERFAREN: Anders Moe jobbet sammen med Haare i en årrekke før han inntok direktørstolen i 2019.

– Vi kan bekrefte en fortsatt positiv trend med en hotelldrift som leverer sterke resultater. Vi hadde rekordresultat i fjor mot vårt tidligere toppår i 2019, og vi har så langt i år gjort det bedre enn fjoråret med en RevPAR og EBITDAR opp i overkant av 30 prosent. Her har vi fått god hjelp av et marked i bedring, men vi har også forbedret våre marginer og vår andel av markedet opp mot våre konkurrenter. Operasjonelt har vi gjort en ekstremt god jobb under pandemien med restrukturering og renovering av enkelte hoteller.

I 2021 solgte Flying Elephant seg ned i First Hotels, og samme år gikk Haare av som styreleder. Siden har konsernet konsentrert seg som eier, drifter og utvikler av hotelleiendommer, uavhengig av hotellmerkenavn og franchise.

– Er det aktuelt å selge ytterligere ned i tiden som kommer?

– Operasjonelt går ting bedre enn noen gang, men vi har likevel en prosess der vi vurderer å selge noen eiendommer for å oppnå bedre finansiering og for å frigjøre kapital til investeringer resterende eiendommer. Fokuset er på å sikre en solid og bærekraftig plattform for fremtidig vekst, skriver Moe i en e-post til Hotellmagasinet. 

–  ... eller vurderer dere å utvide hotellporteføljen? Hvis ja; hvilke byer er aktuelle?

– Vi ser kontinuerlig på både eiendomsprosjekter og operatøravtaler. Spesielt operatøravtaler er interessant for oss nå, da vi opplever vi har et meget konkurransedyktig drifts-apparat. Vi mener også vi har en konkurransefordel i at vi driver under flere brands, kan operere både sentralt og regionalt og at vi har sterk erfaring fra hele verdikjeden i hotellbransjen.

Milliardverdier

Eiendomsporteføljen skal være verdsatt til over to milliarder kroner, og i tillegg til konsernsjef Moe, som jobbet en årrekke med Asmund Haare, er Wiersholm-advokat Stig Bech styreleder for et styre bestående av Simen Haare og Cathrine Haare fra eierfamilien, samt Christopher Utne fra Aspelin Ramm.

MIDT I OL-BYEN: Hotel Breiseth i Lillehammer har 89 rom, og blir også kalt kunstnerhotellet på grunn av de mange kunstnerne og utstillingen som har vært på hotellet.

Om navneendringen til Gest Hotels sier Moe følgende:

– Vi gjør dette for å synliggjøre vår satsing på hotelldriften. Vi ønsket et kort og relevant navn, og da var Gest et godt alternativ. Gjesteopplevelsen er alltid det viktigste når man arbeider innenfor hotell, og det er alle de flinke ansatte i driften som møter gjestene hver dag som leverer denne opplevelsen.

Hotelldriften i Flying Elephant var tidligere organisert gjennom underkonsernet Tribe Hotels. Dette ble senere skilt ut fra Flying Elephant sammen med franchise-selskapet First Hotels, og ble en del av et Belvar-samarbeidet Maribel. 

Da Maribel gikk konkurs i forbindelse med korona i 2020, tok Flying Elephant kontroll på hotelldriften på sine egne Host-eide hoteller og opprettet i den sammenheng nye hotelldriftsselskaper.

– De gode resultatene vi oppnår er takket være innsatsen til våre fantastisk ansatte. Sentralt er det gjort en stor jobb med å effektivisere og systematisere våre leveranser, samtidig som vi har gitt de hotellansatte mer frihet og ansvar til å levere gode resultater, sier Moe, som understreker at hotelldriften skal være best på å levere effektiv drift.

Powered by Labrador CMS