Servere økologisk?

Publisert Sist oppdatert

Debio har de siste årene opplevd en kraftig økning i antallet virksomheter som ønsker godkjenning for økologisk foredling, import og omsetning. Økningen har vært særlig stor blant hoteller og serveringssteder, og denne tendensen ser ut til å fortsette i 2009.

Én av fire putter økovarer i handleposen

Økoveksten kommer parallelt med at forbrukere virkelig har fått øynene opp for økologiske produkter. Omsetningen øker markant, og det er ikke lenger manglende etterspørsel som begrenser utvalget. Samfunnets bevissthet rundt miljø- og klimaspørsmål gjør at forbrukere mer enn noen gang er oppmerksomme på produktene de handler. Én av fire går fra butikken med økovarer i handleposen (Økobarometer 2008)

Regjeringen signaliserer også at økologisk produksjon er et satsingsområde. De har satt et offensivt mål om at 15 prosent av norsk landbruksproduksjon og matvareomsetning skal være økologisk innen 2015. Det legges til rette for bønder som ønsker å legge om fra konvensjonell drift, slik at tilgangen på økologiske råvarer kan fortsette å bli bedre og mer forutsigbar.

Debios kontrollordning

Veien til å kunne tilby kundene økologiske produkter går gjennom Debios kontrollordning. Begrepet ”økologisk” er beskyttet, og for å kunne bruke dette i markedsføringen trenger du en godkjenning fra Debio. En slik godkjenning innebærer årlige inspeksjonsbesøk, hvor Debio og bedriften i felleskap går gjennom rutiner og dokumentasjon for den økologiske produksjonen.

Bruk Ø-merket i markedsføringen

En godkjenning fra Debio medfører også at du kan benytte Ø-merket i markedsføringen. Ø-merke tillegger produktet ditt en verdi som svært mange forbrukere anerkjenner. Råvarer fra et økologisk jordbruk er råvarer fra et moderne jordbruk. Det handler om å trygge jordas sunnhet, og å fremme balanse og mangfold. Perspektivet strekker seg helt fra en råvareproduksjon som bidrar positivt til miljøet på kloden, til en bonde som får jobbe uten kontakt med kjemiske sprøytemiddel og kunstgjødsel. Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Du kan også besøke hjemmesiden vår http://www.debio.no/, hvor det ligger mye nyttig informasjon samt oversikt over alle godkjente produsenter og virksomheter. Ønsker du tilsendt en informasjonspakke i posten kan du sende en e-post til [email protected], eller ringe oss på tlf.nr. 63 86 26 50.

 ,,,
Thumbnail Image: