Ta brann på alvor

Publisert Sist oppdatert

– Du har sikkert lagt merke til at det ofte bare blir meldt om en omkommet i branner på steder hvor flere mennesker sover. For eksempel på hoteller. Og den omkomne er den personen som befant seg på det rommet hvor brannen oppstod. CO utvikles raskere og kraftigere enn røyk så den utløser ikke de vanlige brannvarslerne. Har man kun vanlig røykvarsler får man ikke varslet og reddet den personen som sover der brannen oppstår. Bare alle de andre, sier Ole Martin Olsen i Tyco. Et firma som har spesialisert seg på brann og sikkerhet.

Han tror dette er noe som ikke er så godt kjent, men håper at hoteller og institusjoner vil få øynene opp for faren.

Snikende fare

Karbonmonoksid (CO) eller kullos er en luktfri, fargeløs og ikke-irriterende gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning av hydrokarboner og som raskt og effektivt absorberes gjennom lungene. CO er for øvrig den samme dødelige gassen som er i eksos, den er veldig giftig og ustabil. Det er umulig å oppdage at man blir eksponert for kullos med mindre det er installert CO-detektor.

Karbonmonoksid (CO) er den skumleste av gassene som avgis ved brann. Alle branner utvikler CO og en konsentrasjon på en prosent er dødelig.

CO-detektor

Spesielle CO-detektorer varsler ved skadelige konsentrasjoner av karbonmonoksid. Disse detektorene bidrar også til bedre innemiljø ved at de varsler dersom CO-nivået ligger over et visst nivå over et lengre tidsrom.

– Det er ingen spesifikasjoner som krever at man installerer CO-detektor i hoteller. Derfor er det viktig at hotelleierne selv må kjenne til dette og etterspørre detektoren.

Ulmebranner står for 70 – 80 % av alle branner og det er stor sannsynelighet for at en vanlig optisk brannvarsler ikke oppdager brannen før det er for sent, sier Olsen.

Brannsikkert kjøkken

En brann i kjøkkenutstyr på storkjøkkenet kan være svært farlig. Frityrgryter er spesielt utsatt og temperaturen i gryta kan bli så høy at oljen selvantenner. Det er svært vanskelig å slokke, og vanlige slokkemetoder kan gjøre vondt verre. Det viktigste er å stenge strøm-tilførselen til grytene og å varsle brannvesenet. Brannen vil i løpet av sekunder kunne forvandle hele kjøkkenet eller i verste fall hele bygningen til et inferno av flammer. Dette skjer fordi brannen raskt sprer seg via ventilasjonsanlegget til andre deler av bygningen.

Et kjøkkenslokkesystemet slukker brannen raskt og kjøler ned overopphetede overflater. Det virker ved at et slukkemedium spyles ned over det som brenner og på den måten kveler flammene. Samtidig dannes det en hinne over det som brenner og den hindrer reantennelse.Har man installert et slikt system kan oppryddingen etter brannen gjøres unna på et par timer, i motsatt fall kan hele kjøkkenet være ødelagt.

Systemet utløses av en detektor som gir automatisk beskyttelse hele døgnet. Samtidig kan det betjenes manuelt.

Bevisst forhold til brannvern

Olsen forteller om etablissementer hvor vanlige røykvarslere er installert – og gitt en forsinkelse. Alarm kan bli utløst av for eksempel kokker som steker og braser eller gjester som dusjer. Mange og hyppige alarmer er ikke gunstig for bedriften. I slike tilfeller blir en medarbeider gjerne sendt opp på rommet for å se om det faktisk brenner.

- Slik skal det ikke være, fastslår Olsen. Varslingssystemet må være etterrettelig.

Egen risikovurdering

– Det viktigste er at bedriftene selv gjør en risikovurdering av egen virksomhet, gjennomfører egenkontroll og påser at teknisk anlegg er i forskriftsmessig stand, sier Ole Kolsvik, avdelingssjef for forebyggende brannvern ved Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen.

En risikovurdering vil inneholde planer for hva som må gjøres hvis for eksempel brannalarmanlegget slutter å virke og montøren ikke kan komme før om noen dager. Skal man sette inn brannvakt og hvem gjør eventuelt den jobben. Den samme problemstillingen får man om sprinkleranlegget blir satt ut av funksjon. Bedriften må ha klare rutiner for hvem som er ansvarlig i slike situasjoner.

Jevnlig branntilsyn

Brannvesenet fører jevnlig tilsyn med bedrifter hvor det vurderes at virksomheten eller bygningsmassen medfører særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor en brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. Jevnlig i denne sammenheng betyr ca annethvert år. Dette er selvsagt også avhengig av hvor mange personer som arbeider og oppholder seg på stedet, og hvor store verdier som eventuelt kan gå tapt dersom brann.

For mange hoteller vil en brann bli fatal og antagelig bety kroken på døra for videre drift.

Thumbnail Image: