Ikke helt på nett

Publisert Sist oppdatert
Deck:
Nettilgangen påvirker hotellvalget:
Ingress:

En fersk undersøkelse viser at hver tredje nordmann vurderer å skifte hotell dersom den trådløse nettilgangen ikke er god nok. Kommunikasjonsleverandøren Intelecom AS mener dette er et varselsignal til hotell-Norge. 

 

Det er Intelecom som står bak undersøkelsen som er utført av Norstat før sommeren. Undersøkelsen viser at den trådløse nettilkoblingen er blitt et veldig viktig konkurranseelement i hotellbransjen. Mens tre av fem nordmenn sier de har brukt trådløst nett på hotell, oppgir hele 48 prosent av nettbrukerne at de vurderer å bruke et annet hotell ved neste besøk dersom den trådløse nett-tjenesten er dårlig.

 

Basisbehov

- Vi ser at god nettilgang nærmest har blitt et basisbehov for mange nordmenn, og samtidig viser denne undersøkelsen at norske hoteller stadig sliter med å levere et godt nettilbud til sine gjester. Det er et svært sterkt signal til hotellbransjen når kundene deres skremmes bort kun på basis av en eneste hotelltjeneste, sier Bjørn-Erik Eskemose, som er fagsjef hos Intelecom.

Ifølge Eskemose opplever nettbrukerne store problemer med hotellnett, og den største utfordringen er tregt nett, noe 65 prosent av hotellenes nettbrukere har opplevd, ifølge undersøkelsen. 53 prosent har slitt med utstabilt nett og 43 prosent med manglende dekning. 38 prosent har opplevd feil ved pålogging. Undersøkelsen er gjennomført av Norstats Web-buss, som er demografisk representativ og basert på 1000 respondenter i Norge.

 

Krevende tjenester

Det er aldersgruppen mellom 40 og 49 år som tydelig er mest kritisk og har opplevd mer nettproblemer enn andre, mens gruppen av yngre under 30 år skiller seg ut ved å være mer plaget med ustabilt nett.

- Dette passer sammen med at unge i større grad benytter mer krevende nettjenester, som video. Dette er en nyttig påminner om at kundenes forventninger til nettkvalitet er i stadig utvikling. Det er signaler hotellbransjen bør ta på alvor, sier Eskemose, som peker på at undersøkelsen også avkrefter troen på at eldre hotellgjester er mindre krevende nettkunder.

- Tallene viser faktisk at hele 47 prosent av alle over 60 år benytter trådløst nett på hotell, og 40 prosent av disse vurderer å skifte hotell hvis nett-tjenesten er dårlig, sier han.

 

Helt avhengig

På spørsmål om gjestene bruker trådløs internett-tilgang når de bor på hotell, svarer 13 prosent ”ja- det er jeg helt avhengig av”. 46 prosent bruker nettet stadig oftere eller en sjelden gang, mens 26 prosent svarer at de aldri har gjort det.

På spørsmål om det at hotellet de besøker har dårlig trådløs internett-tilgang vil påvirke hotellvalget ved neste besøk, svarer åtte prosent at de har behov for trådløst nett av høy kvalitet. I tillegg sier så mye som 40 prosent at internett-tilgang er så viktig at det kan påvirke hotellvalget. 17 prosent sier de har mobilt bredbånd, slik at hotellets nettilgang ikke påvirker valget, mens 32 prosent ikke er så aktive brukere av trådløst nett at dette har noe å si for hvilket hotell de velger.

57 prosent har over hodet ikke eller i liten grad opplevd problemer med manglende trådløs dekning på hotell, mens 38 prosent har opplevd dette i noen grad. Fem prosent sier de har opplevd dette i stor grad. 65 prosent av de spurte har i noen eller stor grad opplevd tregt nett.

 

Menn mer nettavhengig

Det ser også ut at behovet for god internett-dekning henger sammen med inntekten. Mens 47 prosent av de spurte med en inntekt over 900.000 enten er helt avhengig av trådløs internett-tilgang når de bor på hotell eller stadig oftere bruker dette, svarer 37 prosent av dem med inntekt under 300.000 det samme. 32 prosent i den laveste inntektsklassen har aldri brukt trådløst internett på hotell, mens 13 prosent av dem med inntekt over 900.000 svarer det samme.

38 prosent av de spurte uten utdanning mener tilgangen til trådløst internett er så viktig at det kan være med på å påvirke hotellvalget, mens 49 prosent av dem som har studert mer enn seks år sier det samme.

Det ser også ut som om mennene er litt mer avhengig av nettilgang enn kvinnene. 46 prosent av mennene svarer at de er avhengig av eller stadig oftere bruker trådløs internett-tilgang når de bor på hotell, mens 30 prosent av de spurte kvinnene sier det samme. 55 prosent av mennene mener det er så viktig at dårlig nettilgang vil påvirke valg av hotell ved neste besøk, mens 39 prosent av kvinnene mener dette har betydning for hotell-valget. Oslo-folk har prosentvis størst behov for god internettdekning på hotellet.

 

Enkelt

Bjørn Erik Eskemose sier til Hotellmagasinet at han synes det er noe overraskende at det er såpass mange som er misfornøyd med hotellenes nettilgang som det undersøkelsen viser. De fleste hotellene han kjenner til har i dag trådløst nettverk, men det er ofte basert på gammel teknologi. Mens gjestene på sin side ligger litt foran og stadig tar i bruk nye produkter og gjerne skal være nett både på pc’n, mobilen og iPad’en på en gang. Ikke bare kan nettverket oppleves som tregt, men han mener også at det ofte kan være problematisk og tungvint å koble seg på nettverket.

- Nettverkstilkoblingen må være både enkelt og sikker. Det ideelle er om gjestene lett finner frem til et nettverk som det går tydelig frem at tilhører hotellet. Deretter kan de logge seg på med mobiltelefon- eller romnummer og en kode de får tilsendt på sms, mener han.

Dermed slipper gjestene hyppige turer til resepsjonen for å få tak i nye skrapekort eller få assistanse til å komme på nett.

Eskemose opplever at kvaliteten på nettilgangen er noe som hotellene bare til en viss grad er oppmerksom på og tar tak i. Dette er kanskje noe kundene vanligvis ikke velger å klage på, selv om det altså kan påvirke hotellvalget ved neste korsvei. Han oppfordrer hotellene til å prøve å sette seg inn i sine gjesters situasjon.

 

Parallelle nettverk

Intelecom leverer ulike bransjetilpassede løsninger, med eget konsept for hotell som både arbeidsplass og som arena for gjester, kalt Wireless Traveller. Løsningene går på mer enn selve nett-tilgangen:

- Intelecoms konsepter for trådløse nettverk tar utgangspunkt i hvordan hoteller driftes, hotellenes forretningsmodell og den typiske hotellgjestens behov. Dette betyr at man i tillegg til håndtering av vanlig internett-tilgang også kan håndtere video, radio, tv, forretningsapplikasjoner og mobiltrafikk over det samme nettverket. I dag har hotellene ofte en rekke parallelle nettverk, noe som ikke er nødvendig og som gir unødvendig høye kostnader, avslutter Eskemose, som mener at hotellenes tilbud av slik teknologi er i ferd med å bli et konkurransefortrinn. 

Teaser:

En fersk undersøkelse viser at hver tredje nordmann vurderer å skifte hotell dersom den trådløse nettilgangen ikke er god nok. Kommunikasjonsleverandøren Intelecom AS mener dette er et varselsignal til hotell-Norge. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Fagsjef hos Intelecom AS, Bjørn-Erik Eskemose mener hotellene bør satse mer på enkel og sikker nett-tilgang for sine gjester.