Beskytter sensitive mobile data

Publisert Sist oppdatert
- The Ritz er med sine mange kjendisgjester riktignok ekstremt utsatt, men problemstillingen er i høyeste grad aktuell for alle norske hoteller og kjeder som vil ivareta gjestenes og de ansattes sikkerhet, sier administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway. Pr i dag har Pointsec ingen norske hoteller på sin kundeliste. En kundeliste som omfatter mange norske etater og firmaer – i tillegg til Det kongelige slott. Etter et par episoder med bortkomne PDA'er og bærbare PC'er valgte The Ritz å installere IT-sikkerhetsløsningen Pointsec på de ansattes mobile arbeidsenheter. Det ærverdige hotellet er kjent for sin diskresjon, taktfullhet og finesse - og er blant annet et populært overnattingssted for verdenskjendiser på London-besøk.

Hotelledelsen var derfor svært bekymret da det ble kjent at sensitive personopplysninger om hotellgjester kunne komme på avveie via bortkommet datautstyr. IT-ledelsen grep umiddelbart fatt i problemstillingen og tok beslutningen om å installere et krypteringssystem som beskytter all lagret informasjon på slikt utstyr mot uvedkommende. Utfordringen var imidlertid å finne et system som både hadde det påkrevde sikkerhetsnivået, var enkelt å installere og ikke for tungvint for de ansatte å benytte. Valget falt til slutt på krypteringsløsningen fra IT-sikkerhetsselskapet Pointsec, som er verdensledende innen sikkerhetsløsninger for mobilt datautstyr.

- Brukervennlighet er nøkkelen for vellykket implementering av interne sikkerhets-policyer. Programvaren må være obligatorisk for alle brukere slik at de ikke kan omgå den, og samtidig transparent, så de ansatte ikke erfarer at systemet er tungvint eller vanskelig å benytte, sier Horntvedt. Pointsecs løsning sørger for fullstendig datakryptering og streng aksesskontroll på alt mobilt utstyr i organisasjonen. Dette sikrer at den lagrede informasjonen forblir beskyttet, også hvis utstyret mistes eller stjeles. Krypteringen tilpasses organisasjonens sikkerhets-policy. Prosessen er helt automatisk og transparent, så brukerens arbeid ikke påvirkes eller forsinkes. - Vår løsning har funksjoner som fjern-support og enkel pålogging og på den måten gir vi våre brukere en løsning med høyt sikkerhetsnivå, som samtidig reduserer kostnader og har store brukerfordeler, sier Horntvedt. Pointsec støtter de største systemplattformene for mobilt IT-utstyr, blant annet Symbian, Microsoft Pocket PC, Windows Mobile og Palm.

Aktuelt i Norge
I stadig flere bransjer er bærbart og håndholdt datautstyr en selvsagt del av en effektiv hverdag. Det gjelder også for den norske hotellnæringen. - Dette er en ny og spennende bransje for oss. The Ritz er blant de første i sin bransje til å adoptere slik sikkerhetsteknologi, og viser på denne måten ansvar og vilje til å ta aktive grep med hensyn til gjestenes og de ansattes sikkerhet, sier Horntvedt Problemstillingen med informasjonssikkerhet er absolutt aktuell for norske hoteller, og ikke minst for kjedene med mye reisevirksomhet, mener han.

- Dette er en bransje hvor mange lagrer sensitive bedrifts- og personopplysninger om sine gjester og ansatte på mobile enheter som ofte tas med på reiser. Faren er at man tar i bruk bærbare og håndholdte PC’er, smarttelefoner og andre mobile lagringsmedier uten en egen sikkerhets-policy for dette, og ikke vurderer konsekvensene dersom disse kommer på avveie. Norske hoteller må på linje med alle andre bransjer være bevisst sitt ansvar for å beskytte all sensitiv informasjon mot uvedkommende. Innføring av obligatorisk kryptering er en enkel og lite kostnadskrevende forsikring mot hendelser som kan få store og alvorlige konsekvenser for gjester, ansatte og organisasjonens omdømme og økonomi, avslutter Frank Horntvedt. - Innføring av obligatorisk kryptering er en enkel og lite kostnadskrevende forsikring mot hendelser som kan få store og alvorlige konsekvenser for gjester, ansatte og organisasjonens omdømme og økonomi, sier administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway.
Thumbnail Image: